Prejsť na hlavný obsah

Prehľad 

Politický systém

Česko je parlamentná republika, v ktorej na čele vlády stojí premiér a ktorej hlavou štátu je prezident. Krajina vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa na Česko a Slovensko. Krajina sa delí na 14 samosprávnych krajov vrátane hlavného mesta Prahy. 

Obchod a hospodárstvo

Česko má HDP na obyvateľa vo výške 32 000 EUR čo je pod priemerom EÚ (35 500 EUR). Predstavuje 1,6 % celkového HDP EÚ.  

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateľa a HDP)   

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývoze a dovoze)   

Česko v EÚ  

Rozpočet a financovanie

Koľko Česko prispieva do EÚ a koľko z nej dostáva?  

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý zabezpečuje, aby v Európe aj naďalej vládla demokracia, mier a prosperita a aby bola konkurencieschopným hráčom. EÚ ho využíva na financovanie svojich priorít a veľkých projektov, ktoré by väčšina jednotlivých krajín EÚ nedokázala financovať sama.    

Prínosy členstva v EÚ výrazne presahujú výšku príspevkov do rozpočtu EÚ. Tu je len niekoľko príkladov: všetky členské štáty môžu využívať výhody jednotného trhu, rovnakého prístupu k spoločným výzvam súvisiacim s migráciou, terorizmom a zmenou klímy, ako aj konkrétne prínosy, napríklad lepšiu dopravnú infraštruktúru, modernejšie a digitalizované verejné služby a špičkovú lekársku starostlivosť.   

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.  

Rozpočet EÚ nie je o tom, kto koľko prispel a koľko dostal, ale o spoločnej snahe zlepšovať život v Európe aj vo svete pre nás všetkých.    

Rozpočtové výdavky a príjmy EÚ podľa krajiny a roka  

Projekty s finančnou podporou EÚ v Česku   

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.   

Viac informácií o tom, ako Česko využíva finančné prostriedky EÚ, a o fondoch obnovy vo vašej krajine alebo regióne.