Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne 

Ustrój polityczny

Czechy są republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent. Kraj ten powstał w 1993 r. po podziale Czechosłowacji na Czechy i Słowację. Czechy są podzielone na 14 krajów samorządowych, a jednym z nich jest stolica − Praga. 

Handel i gospodarka

PKB na mieszkańca Czech wynosi 32 000 euro i jest niższy od średniej unijnej (35 500 euro). Udział Czech w całkowitym PKB UE wynosi 1,6 proc.  

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące PKB na mieszkańca i PKB)   

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące eksportu i importu)   

Czechy w UE  

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Czechy wpłacają do budżetu UE, a ile z niego otrzymują?  

Budżet UE pomaga zapewnić, by Europa pozostała demokratyczna i konkurencyjna oraz nadal cieszyła się pokojem i dobrobytem. UE wykorzystuje budżet, by finansować swoje priorytety i duże projekty, których większość państw UE nie mogłaby sfinansować samodzielnie.    

Członkostwo w UE przynosi krajom korzyści, których wartość jest dużo wyższa od składki, którą wpłacają do unijnego budżetu. Wszystkie państwa członkowskie zyskują również na tym, że są częścią jednolitego rynku oraz że razem stawiają czoło wyzwaniom związanym z migracją, terroryzmem i zmianą klimatu. Członkostwo w UE to także konkretne efekty, takie jak lepsza infrastruktura transportowa, zmodernizowane i cyfrowe usługi publiczne oraz najnowocześniejsze metody leczenia.   

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE jest obliczana sprawiedliwie. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.  

Budżet UE to coś więcej niż dochody i wydatki. To nasze wspólne pieniądze, które inwestujemy, aby w Europie i na świecie wszystkim żyło się lepiej.    

Wydatki z budżetu UE i jego dochody w podziale na kraje w ujęciu rocznym  

Projekty finansowane przez UE w Czechach   

Pieniądze z budżetu UE pomagają finansować programy i projekty – takie jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.   

Dowiedz się więcej o tym, jak Czechy się zmieniają dzięki unijnym funduszom, oraz o funduszach odbudowy w Twoim kraju lub regionie.