Направо към основното съдържание

Общ преглед 

Политическа система

Чехия е парламентарна република с министър-председател, който е ръководителят на правителството, и президент, който е държавният глава. Страната е основана през 1993 г. след разделянето на Чехословакия на две държави — Чехия и Словакия. Страната е разделена на 14 региона, един от които е столицата Прага. 

Търговия и икономика

Чехия има БВП на глава от населението в размер на 32 000 евро, което е под средното ниво за ЕС (35 500 евро). Делът на страната в общия БВП на ЕС е 1,6 %.  

(Източник: Евростат — данни за БВП на глава от населението и БВП)   

(Източник: Евростат — данни за износа и вноса)   

Чехия в ЕС  

Бюджети и финансиране

Колко средства внася Чехия в бюджета на ЕС и колко получава от него?  

Бюджетът на ЕС допринася за това Европа да продължава да бъде демократична, мирна, просперираща и конкурентоспособна. ЕС го използва, за да финансира своите приоритети и големи проекти, които повечето държави от ЕС не биха могли да финансират самостоятелно.    

Ползите от членството в ЕС значително надвишават размера на вноските в бюджета на Съюза и примерите за това са много. Всички държави членки имат полза от това да са част от единния пазар и да се справят заедно с общите предизвикателства, свързани с миграцията, тероризма и изменението на климата, както и от по-конкретни неща, като по-добра транспортна инфраструктура, модернизирани и цифровизирани обществени услуги и авангардно медицинско лечение.   

Вноската на всяка държава от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратно.  

Смисълът на бюджета на ЕС не е в даването и вземането — става въпрос за колективен принос за превръщането на Европа и света в по-добро място за всички нас.    

Бюджетни разходи и приходи на ЕС по държави и по години  

Финансирани от ЕС проекти в Чехия   

Средствата от бюджета на ЕС помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза — например за изграждане на пътища, субсидиране на научни изследвания и опазване на околната среда.   

Научете повече за това как Чехия използва финансирането и средствата за възстановяване от ЕС.