Přejít na hlavní obsah

Přehled 

Politický systém

Česko je parlamentní republika. Hlavou státu je prezident a v čele vlády stojí premiér. Země vznikla v roce 1993 rozdělením Československa na Česko a Slovensko. Země je rozdělena na 14 krajů, mezi něž patří hlavní město Praha. 

Obchod a ekonomika

HDP na obyvatele činí v Česku 32 000 eur, což je pod průměrem EU (35 500 eur). Představuje 1,6 % celkového HDP Evropské unie.  

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateleHDP)   

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývozu a dovozu)   

Česko v EU  

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Česko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?  

Rozpočet EU zajišťuje, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou velmocí. Evropská unie jej používá k financování priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama.    

Výhody členství v EU výrazně převyšují výši příspěvků do rozpočtu Unie a příkladů existuje řada. Všechny členské státy mají prospěch z toho, že jsou součástí jednotného trhu, a také ze sdíleného přístupu ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu a změny klimatu. Konkrétní přínosy představují lepší dopravní infrastrukturu, modernizované a digitalizované veřejné služby a špičkovou lékařskou péči.   

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.  

Rozpočet EU není o tom, kolik kdo dává nebo kolik kdo dostává – jedná se o kolektivní příspěvek k tomu, aby se Evropa a svět staly lepším místem pro nás všechny.    

Výdaje z rozpočtu EU a příjmy do něj podle země a roku  

Projekty realizované v Česku za finančního přispění EU   

Peníze z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.   

Další informace o tom, jak Česko využívá finanční prostředky EUprostředky na podporu oživení v jednotlivých regionech