Siirry pääsisältöön

Perustiedot

Valtiomuoto

Italia on parlamentaarinen tasavalta, jonka hallitusta johtaa pääministeri. Valtionjohtajana toimii presidentti, joka nimittää pääministerin. Parlamentti on kaksikamarinen, ja siihen kuuluu senaatti ja alahuone. Maa on jaettu 20 alueeseen. Niistä viidellä on erityinen itsehallintoasema, ja ne voivat säätää tiettyjä paikallisia asioita koskevia lakeja.

Kauppa ja talous

Italian BKT asukasta kohti on 34 400 euroa, joka on hyvin lähellä EU:n keskiarvoa (35 500 euroa). Sen osuus on 12,3 prosenttia koko EU:n BKT:sta.

(Lähde: Eurostat – BKT asukasta kohti ja BKT)

(Lähde: Eurostat – vienti ja tuonti)

Italia EU:ssa

Talousarvio ja rahoitus

Kuinka paljon Italia maksaa ja saa EU:ssa?

EU:n talousarvion avulla varmistetaan, että EU on jatkossakin demokraattinen, rauhanomainen, vauras ja kilpailukykyinen alue. EU rahoittaa talousarviostaan ensisijaisia tavoitteitaan ja suuria hankkeita, joita useimmat yksittäiset EU-maat eivät pystyisi yksin rahoittamaan.

EU:n jäsenyydestä saatavat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin jäsenmaiden EU:n talousarvioon maksamat rahoitusosuudet. Kaikki jäsenmaat saavat etua esimerkiksi siitä, että EU:lla on sisämarkkinat ja yhteinen linja muuttoliikeasioissa, terrorismin torjunnassa ja ilmastokysymyksissä. Samaten kaikki hyötyvät panostuksista liikenneinfrastruktuuriin, julkisten palvelujen uudistuksiin, digitalisaatioon, sairaanhoitomenetelmien kehittämiseen ja muuhun yhteiseen hyvään.

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.

EU:n talousarviossa ei ole kyse antamisesta ja ottamisesta, vaan tavoitteena on kehittää yhteisvoimin Eurooppaa ja maailmaa kaikkien kannalta paremmaksi.

EU:n tulot ja menot – vuosi- ja maakohtaista tietoa

EU:n rahoittamat hankkeet Italiassa

EU:n talousarviovaroilla rahoitetaan ohjelmia ja hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta Italiassa ja elpymistukivälineen varojen käytöstä.