Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Ustrój polityczny

Włochy są republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi premier, mianowany przez prezydenta, a na czele państwa – prezydent. Parlament składa się z dwóch izb: Izby Deputowanych i Senatu. Włochy są podzielone na 20 regionów. Pięć z nich posiada specjalny status autonomiczny, który umożliwia im przyjmowanie przepisów dotyczących niektórych spraw lokalnych.

Handel i gospodarka

PKB Włoch na jednego mieszkańca wynosi 34 400 euro i jest niższy od średniej unijnej (35 500 euro). Udział Włoch w całkowitym PKB UE wynosi 12,3 proc.

(Źródło: Eurostat – dane liczbowe dotyczące PKB na mieszkańca i PKB)

(Źródło: Eurostat – dane liczbowe dotyczące eksportu i importu)

Włochy w UE

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Włochy wpłacają do budżetu UE, a ile z niego otrzymują?

Budżet UE pomaga zapewnić, by Europa pozostała demokratyczna i konkurencyjna oraz nadal cieszyła się pokojem i dobrobytem. UE wykorzystuje budżet, by finansować swoje priorytety i duże projekty, których większość państw UE nie mogłaby sfinansować samodzielnie.

Członkostwo w UE przynosi krajom korzyści, których wartość jest dużo wyższa od składki wpłacanej przez nie do unijnego budżetu. Jest na to wiele przykładów. Wszystkie państwa członkowskie zyskują również na tym, że są częścią jednolitego rynku oraz że razem stawiają czoło wyzwaniom związanym z migracją, terroryzmem i zmianą klimatu. Członkostwo w UE to także konkretne efekty, takie jak lepsza infrastruktura transportowa, zmodernizowane i cyfrowe usługi publiczne oraz najnowocześniejsze metody leczenia.

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE jest obliczana sprawiedliwie. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.

Budżet UE to coś więcej niż dochody i wydatki. To nasze wspólne pieniądze, które inwestujemy, aby w Europie i na świecie wszystkim żyło się lepiej.

Wydatki z budżetu UE i jego dochody w podziale na kraje w ujęciu rocznym

Projekty finansowane przez UE we Włoszech

Pieniądze z budżetu UE pomagają finansować programy i projekty – takie jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Dowiedz się więcej o tym, jak Włochy się zmieniają dzięki unijnym funduszom, oraz o funduszach odbudowy w Twoim kraju lub regionie.