Põhisisu juurde

Ülevaade

Poliitiline süsteem

Iirimaa on parlamentaarne vabariik, mis koosneb 26 krahvkonnast. Iirimaa valitsusjuhiks ja täitevvõimu teostajaks on peaminister(Taoiseach), kelle nimetab ametisse president, kes ise nimetatakse ametisse alamkoja (Dail) poolt. Riigipea on president, kellel on peamiselt tseremoniaalne funktsioon.

Parlamendil on kaks koda (alam- ja ülemkoda).

Kaubandus ja majandus

Iirimaa on Euroopa Liidus teisel kohal: SKP elaniku kohta on 83 300 eurot, mis on tublisti üle ELi keskmise (35 500 eurot). See moodustab 2,8% kogu ELi SKPst.

(Allikas: Eurostat – SKP elaniku kohta ja SKP näitajad)

(Allikas: Eurostat – ekspordi ja impordi näitajad)

Iirimaa ELis

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Iirimaa ELile maksab ja sealt saab?   

ELi eelarve on vahend, mis aitab tagada, et Euroopa on jätkuvalt demokraatlik, rahumeelne, jõukas ja konkurentsivõimeline ühendus. EL kasutab seda oma prioriteetide ja suurte projektide rahastamiseks, mida enamik üksikuid ELi riike üksi ei suudaks.

ELi liikmesusest saadav kasu ületab märkimisväärselt ELi eelarvesse tehtavate maksete suurust ja näiteid on palju. Kõik liikmesriigid saavad kasu ühtsest turust, ühisest lähenemisviisist rände, terrorismi ja kliimamuutustega seotud ühistele probleemidele ning konkreetset kasu, nagu parem transporditaristu, ajakohastatud ja digitaliseeritud avalikud teenused ning tipptasemel arstiabi.

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.

ELi eelarve ei seisne andmises ega saamises – selle eesmärk on aidata ühiselt kaasa sellele, et Euroopa ja maailm oleks meie kõigi jaoks parem koht.

ELi eelarve kulud ja tulud riikide ja aastate kaupa

  

ELi rahastatud projektid Iirimaal

Rahalised vahendid ELi eelarvest aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Iirimaa saab kasu ELi rahalistest ja teie riigi või piirkonna taastevahenditest.