Направо към основното съдържание

Общ преглед

Политическа система

Ирландия е парламентарна република, състояща се от 26 графства. Министър-председателят (Taoiseach), който е ръководителят на правителството, се назначава от президента след номинация от долната камара (Dail) и упражнява изпълнителната власт. Президентът, който е държавният глава, има предимно представителни функции.

Парламентът се състои от две камари (горна и долна камара).

Търговия и икономика

Ирландия е на второ място в Европейския съюз по БВП на глава от населението — той е в размер на 83 300 евро, което е значително над средното ниво за ЕС (35 500 евро). Делът на страната в общия БВП на ЕС е 2,8 %.

(Източник: Евростат — данни за БВП на глава от населението и БВП)

(Източник: Евростат — данни за износа и вноса)

Ирландия в ЕС

Бюджети и финансиране

Колко средства внася Ирландия в бюджета на ЕС и колко получава от него?   

Бюджетът на ЕС допринася за това Европа да продължава да бъде демократична, мирна, просперираща и конкурентоспособна. ЕС го използва, за да финансира своите приоритети и големи проекти, които повечето държави от ЕС не биха могли да финансират самостоятелно.

Ползите от членството в ЕС значително надвишават размера на вноските в бюджета на Съюза и примерите за това са много. Всички държави членки имат полза от това да са част от единния пазар и да се справят заедно с общите предизвикателства, свързани с миграцията, тероризма и изменението на климата, както и от по-конкретни неща, като по-добра транспортна инфраструктура, модернизирани и цифровизирани обществени услуги и авангардно медицинско лечение.

Вноската на всяка държава от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратно.

Смисълът на бюджета на ЕС не е в даването и вземането — става въпрос за колективен принос за превръщането на Европа и света в по-добро място за всички нас.

Бюджетни разходи и приходи на ЕС по държави и по години

  

Финансирани от ЕС проекти в Ирландия

Средствата от бюджета на ЕС помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза — например за изграждане на пътища, субсидиране на научни изследвания и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Ирландия използва финансирането и средствата за възстановяване от ЕС.