Direct naar de inhoud

In het kort

Staatsbestel

Ierland is een parlementaire republiek die bestaat uit 26 districten. De premier (Taoiseach) is de regeringsleider en wordt benoemd door de president op voordracht van het Lagerhuis (Dáil) en heeft uitvoerende macht. De president is staatshoofd en heeft voornamelijk ceremoniële taken.

Het parlement heeft twee kamers (de Seanad en de Dail: Hogerhuis en Lagerhuis).

Handel en economie

Ierland staat met 83.300 euro op de tweede plaats in de Europese Unie wat bbp per hoofd van de bevolking betreft, ruim boven het EU-gemiddelde van 35.500 euro. Daarmee is Ierland goed voor 2,5 % van het totale bbp van de EU.

(Bron: Eurostat — cijfers voor bbp per hoofd van de bevolking en bbp)

(Bron: Eurostat — cijfers voor in- en uitvoer)

Ierland in de EU

Begroting en financiering

De EU: hoeveel betaalt en ontvangt Ierland?   

De EU-begroting staat borg voor een democratisch, vreedzaam, welvarend en concurrerend Europa. De EU gebruikt haar begroting om prioriteiten en grote projecten te financieren die de meeste afzonderlijke EU-landen alleen niet zouden kunnen financieren.

De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn aanzienlijk groter dan de omvang van de bijdragen aan de EU-begroting. Zie onderstaande voorbeelden. Alle lidstaten genieten de voordelen van de eengemaakte markt en van een gezamenlijke aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van migratie, terrorisme en klimaatverandering, en concrete voordelen zoals een betere vervoersinfrastructuur, gemoderniseerde en gedigitaliseerde overheidsdiensten en geavanceerde medische behandelingen.

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.

De EU-begroting draait niet om geven en nemen, maar om een collectieve bijdrage om van Europa en de wereld een betere plek voor iedereen te maken.

Uitgaven en ontvangsten uit de EU-begroting per land en per jaar

  

Door de EU gefinancierde projecten in Ierland

Met bijdragen uit de EU-begroting worden programma’s en projecten in alle EU-landen gefinancierd, zoals de aanleg van wegen, het subsidiëren van onderzoekers en milieubescherming.

Lees meer over de wijze waarop Ierland profiteert van EU-financiering en herstelfondsen in uw land of regio.