Přejít na hlavní obsah

Přehled

Politický systém

Irsko je parlamentní republika. Dělí se na 26 hrabství. V čele vlády stojí předseda či předsedkyně (Taoiseach), který/á je jmenován/a prezidentem či prezidentkou na základě jmenování sněmovnou (Dáil) a je orgánem výkonné moci. Prezident/ka, který/á je hlavou státu, má především reprezentativní úlohu

Parlament má dvě komory – senát (Seanad) a poslaneckou sněmovnu (Dáil).

Obchod a ekonomika

Pokud jde o HDP na obyvatele, je Irsko v současné době v Evropské unii na druhém místě s 83 300 eury, což je výrazně nad průměrem EU (35 500 eur). Představuje 2,8 % celkového HDP Evropské unie.

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateleHDP)

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývozu a dovozu)

Irsko v EU

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Irsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?   

Rozpočet EU zajišťuje, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou velmocí. Evropská unie jej používá k financování priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama.

Výhody vyplývající z členství v EU výrazně přesahují výši příspěvků zemí do rozpočtu EU. A přínosů je skutečně mnoho. Všechny členské státy mají prospěch z toho, že jsou součástí jednotného trhu, a také ze sdíleného přístupu ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu a změny klimatu. Konkrétní přínosy představují lepší dopravní infrastrukturu, modernizované a digitalizované veřejné služby a špičkovou lékařskou péči.

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Rozpočet EU není o tom, kolik kdo dává nebo kolik kdo dostává – jedná se o kolektivní příspěvek k tomu, aby se Evropa a svět staly lepším místem pro nás všechny.

Výdaje z rozpočtu EU a příjmy do něj podle země a roku

  

Projekty realizované v Irsku za finančního přispění EU

Peníze z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Irsko využívá finanční prostředky EUprostředky na podporu oživení v jednotlivých regionech