Přejít na hlavní obsah

Přehled

Politický systém

Řecko je parlamentní republika. Premiér/ka má nevyšší politické pravomoci a vybírá ministry a ministryně. Prezident/ka, který/á je hlavou státu, má především reprezentativní úlohu Výkonná moc je v rukou vlády.

Obchod a ekonomika

HDP na obyvatele činí v Řecku 23 800 eur, což je pod průměrem EU (35 500 eur). Představuje 1,2 % celkového HDP Evropské unie.

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvatele a HDP)

Zdroj: Eurostat - údaje o  vývozu a dovozu)

Řecko v EU

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Řecko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Rozpočet EU je nástrojem k zajištění toho, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou silou. EU jej využívá k financování svých priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama.

Výhody vyplývající z členství v EU výrazně přesahují výši příspěvků zemí do rozpočtu EU. A přínosů je skutečně mnoho. Tak například všechny členské státy jsou součástí jednotného trhu a sdílejí přístup ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu či změny klimatu. Jejich občané mohou navíc díky členství využívat i zcela konkrétních výhod, jako je lepší dopravní infrastruktura, modernizované a digitalizované veřejné služby nebo špičková lékařská péče.

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá, a naopak.

Rozpočet EU není jen o příjmech a výdajích – společným přispěním se země snaží zasadit o to, aby se Evropa i celý svět staly lepším místem pro život nás všech.

Výdaje a příjmy z rozpočtu EU podle země a roku

  

Projekty realizované v Řecku za finančního přispění EU

Prostředky z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, výzkum či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Řecko využívá finanční prostředky EUprostředky na podporu oživení v jednotlivých regionech