Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Politický systém

Grécko je parlamentná republika. Na čele vlády stojí predseda vlády, ktorý má v rukách väčšinu politickej moci. Prezident je hlavou štátu a má prevažne protokolárne povinnosti. Výkonnú moc má vláda.

Obchod a hospodárstvo

Grécko má HDP na obyvateľa vo výške 23 800 EUR, čo je pod priemerom EÚ (35 500 EUR). Predstavuje 1,2 % celkového HDP EÚ.

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateľa a HDP)

Zdroj: Eurostat – údaje o vývoze a dovoze)

Grécko v EÚ

Rozpočet a financovanie

Koľko Grécko prispieva do EÚ a koľko z nej dostáva?

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý zabezpečuje, aby v Európe aj naďalej vládla demokracia, mier a prosperita a aby bola konkurencieschopným hráčom. EÚ ho využíva na financovanie svojich priorít a veľkých projektov, ktoré by väčšina jednotlivých krajín EÚ nedokázala financovať sama.

Prínosy členstva v EÚ výrazne presahujú výšku príspevkov do rozpočtu EÚ. Tu je len niekoľko príkladov: Všetky členské štáty môžu využívať výhody jednotného trhu, rovnakého prístupu k spoločným výzvam súvisiacim s migráciou, terorizmom a so zmenou klímy, ako aj konkrétne prínosy, napríklad lepšiu dopravnú infraštruktúru, modernejšie a digitalizované verejné služby a špičkovú lekársku starostlivosť.

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Rozpočet EÚ nie je o tom, kto koľko prispel a koľko dostal, ale o spoločnej snahe zlepšovať život v Európe aj vo svete pre nás všetkých.

Rozpočtové výdavky a príjmy EÚ podľa krajiny a roka

  

Projekty s finančnou podporou EÚ v Grécku

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, napríklad stavať cesty, dotovať výskumných pracovníkov či chrániť životné prostredie.

Ďalšie informácie o tom, ako Grécko využíva finančné prostriedky EÚ, a o fondoch obnovy vo vašej krajine alebo regióne.