Gå direkt till innehållet

Översikt

Statsskick

Portugal är en parlamentarisk republik med stark presidentmakt. Premiärministern är regeringschef. Presidenten är landets statschef och utser både premiärministern och de andra regeringsledamöterna.

Landet är indelat i 308 kommuner och 3 092 församlingar och omfattar även de autonoma regionerna Azorerna och Madeira. På lokal nivå utövas den exekutiva makten av kommunerna och församlingarna.

Handel och ekonomi

Portugals BNP per capita är 27 900 euro. Det är långt under EU-genomsnittet på 35 500 euro och utgör 1,5 procent av EU:s totala BNP.

(Källa: Eurostat – uppgifter om BNP per capita och BNP)

(Källa: Eurostat – uppgifter om export och import)

Portugal i EU

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Portugal med och hur mycket får man tillbaka från EU?  

EU-budgeten ska bidra till fortsatt demokrati, fred, välstånd och konkurrenskraft i EU. Den används för att finansiera EU:s prioriteringar och stora projekt som de flesta EU-länder inte kan finansiera på egen hand.  

Fördelarna med EU-medlemskapet är betydligt större än ländernas bidrag till EU-budgeten. Alla EU-länder gynnas till exempel av den inre marknaden, gemensam hantering av migration, terrorism och klimatförändringar och bättre transportinfrastruktur, moderna och digitala offentliga tjänster och avancerad sjukvård.   

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.  

EU-budgeten handlar inte om att ge och ta utan om att tillsammans bidra till att göra EU och övriga världen till en bättre plats för oss alla.    

EU:s utgifter och inkomster per land och år  

 

EU-finansierade projekt i Portugal 

Pengarna från EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.   

Läs mer om EU-finansierade projekt i Portugal och hur återhämtningsfonderna används.