Glavni sadržaj

Pregled

Politički sustav

Portugal je polupredsjednička republika. Na čelu vlade je premijer, a na čelu države predsjednik, koji ima ovlast imenovanja premijera i drugih članova vlade.

Zemlja je administrativno podijeljena u 308 općina, koje se dijele na 3092 lokalne zajednice. Jedine zakonski definirane jedinice lokalne uprave su općine i lokalne zajednice te nacionalna vlada.

Trgovina i gospodarstvo

BDP Portugala po stanovniku, koji iznosi 27 900 EUR, niži je od prosjeka EU-a (35 500 EUR). Portugalski udio u ukupnom BDP-u EU-a iznosi 1,5 %.

(Izvor: Eurostat – podaci o BDP-u po stanovniku i BDP-u)

(Izvor: Eurostat – podaci o izvozu i uvozu)

Portugal u EU-u

Proračun i financiranje

Koliko Portugal plaća u proračun EU-a, a koliko dobiva iz njega?  

Proračun EU-a omogućuje da Europa bude demokratska i konkurentna sila u kojoj vladaju mir i blagostanje. Koristi se za financiranje prioriteta EU-a i velikih projekata koje većina država članica ne bi mogla financirati samostalno.  

Koristi od članstva u EU-u znatno nadmašuju iznos koji države članice uplaćuju u proračun, a primjeri su brojni. Sve države članice sudjeluju u jedinstvenom tržištu, zajednički pristupaju rješavanju pitanja migracija, terorizma i klimatskih promjena te imaju konkretne koristi kao što su bolja prometna infrastruktura, modernizirane i digitalizirane javne usluge i najsuvremenija medicinska skrb.   

Iznosi koje svaka država članica uplaćuje u proračun EU-a pravedno su raspoređeni: što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.  

Proračun EU-a nije samo uzimanje i davanje – njegova je svrha Europu i svijet učiniti boljim mjestom za sve nas.    

Rashodi i prihodi u proračunu EU-a po zemlji i godini  

 

Projekti koje EU financira u Portugalu 

Novcem iz proračuna EU-a financiraju se programi i projekti u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.   

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Portugal i sredstvima za oporavak zemlje ili određene regije.