Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 1951 έξι χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες) ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Το 1958 η εν λόγω Κοινότητα έγινε γνωστή ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και το 1993 μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την πάροδο των ετών, 22 ακόμη χώρες προσχώρησαν στις αρχικές 6.

Την 1η Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ.

Η ΕΕ αποτελείται σήμερα από 27 χώρες μέλη και έχει 24 επίσημες γλώσσες.

Όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ με λίγα λόγια

Ιστορικοί και τρέχοντες γεωγραφικοί χάρτες

 

Χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ

Το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα 20 χωρών της ΕΕ. Οι χώρες αυτές είναι γνωστές ως ζώνη του ευρώ.

Ποιες χώρες χρησιμοποιούν το ευρώ;

 

Μέλη του χώρου Σένγκεν

Από το 1985 ο χώρος Σένγκεν επιτρέπει σε άτομα και επιχειρήσεις να ταξιδεύουν και να δραστηριοποιούνται χωρίς συνοριακούς ελέγχους. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1985 με 5 χώρες. Σήμερα περιλαμβάνει 23 χώρες της ΕΕ και 4 χώρες εκτός ΕΕ.

Οι χώρες Σένγκεν έχουν επίσης ενισχύσει την ασφάλεια στα κοινά εξωτερικά τους σύνορα.

Κόσοβο*: Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται από ένα ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε κράτους μέλους, καθώς και από άλλες πηγές. Οι χώρες της ΕΕ αποφασίζουν το ύψος αυτού του προϋπολογισμού και τον τρόπο χρηματοδότησής του.

Οι «ίδιοι πόροι» (όπως δασμοί, εισφορές, ΦΠΑ και εθνικές συνεισφορές) αντιπροσωπεύουν περίπου το 98 % του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το υπόλοιπο 2 % των εσόδων του προϋπολογισμού προέρχεται από άλλες πηγές.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός καθορίζει τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες δαπανών της ΕΕ και τα όρια των εν λόγω δαπανών. Χρηματοδοτεί τομείς όπως η προώθηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η έρευνα και το περιβάλλον. Αποφασίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση αυτού του προϋπολογισμού.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ

Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από 705 βουλευτές που εκλέγονται και στις 27 χώρες της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές εκλέγονται για πενταετή θητεία. Οι εκλογές πραγματοποιούνται με αναλογική εκπροσώπηση και οι έδρες βασίζονται στον πληθυσμό κάθε χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις των επιτροπών του στις Βρυξέλλες και τις συνόδους ολομέλειάς του στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Η διοίκηση του Κοινοβουλίου εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Το Κοινοβούλιο αποστέλλει επίσης αντιπροσωπείες σε περιοχές εκτός της ΕΕ.

Βρείτε ευρωβουλευτές ανά χώρα

Κατανομή έδρας ανά χώρα

Κατανομή των εδρών ανά πολιτική ομάδα