Направо към основното съдържание

Факти и цифри за структурата на Европейския съюз

Държави от Европейския съюз

През 1951 г. шест държави (Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия) основават Европейската общност за въглища и стомана. През 1958 г. тя се превръща в Европейската икономическа общност (ЕИО), чието наименование през 1993 г. е променено на Европейски съюз.

През годините още 22 държави се присъединяват към първоначалните шест.

На 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство напусна ЕС.

Понастоящем ЕС има 27 държави членки и 24 официални езика.

Накратко за държавите от ЕС

Исторически и съвременни географски карти

 

Държави, използващи еврото

Еврото е официалната парична единица в 20 държави от ЕС. Тези държави са известни като „еврозона“.

Кои държави използват еврото?

 

Членове на Шенгенското пространство

От 1985 г. Шенгенското пространство позволява на хората и предприятията да пътуват и да извършват дейност без гранични проверки. Началото му е поставено през юни 1985 г. с участието на 5 държави. Днес то се състои от 23 държави от ЕС и 4 държави извън Съюза.

Шенгенските държави също така засилиха сигурността по общата си външна граница.

Косово*: Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Бюджет и разходи на ЕС

Бюджетът на ЕС се финансира с процент от брутния национален доход на всяка държава членка, както и от други източници. Държавите от ЕС определят размера на този бюджет и начина му на финансиране.

„Собствените ресурси“ (като мита, налози, ДДС и националните вноски) съставляват около 98 % от бюджета на ЕС. Останалите 2 % от бюджетните приходи идват от други източници.

В дългосрочният бюджет се определят дългосрочните приоритети на ЕС по отношение на разходите и разходни тавани. С него се финансират дейности в различни области, като например насърчаване на заетостта, регионално развитие, образование, научни изследвания и околна среда. Решенията за този бюджет се вземат съвместно от Европейската комисия, Съвета и Парламента. Европейската комисия отговаря за неговото изразходване.

Дългосрочният бюджет на ЕС

Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и NextGenerationEU

Членове на Европейския парламент

Европейският парламент се състои от 705 членове (членове на ЕП), избрани във всички 27 държави от ЕС. Членовете на ЕП имат петгодишен мандат. Те се избират чрез пропорционално представителство, а броят на местата се определя въз основа на населението на всяка държава. Пленарните заседания на Европейския парламент се провеждат в Брюксел и Страсбург, а заседанията на парламентарните комисии — в Брюксел. Администрацията на Парламента се намира в Люксембург. Парламентът също така изпраща делегации в региони извън ЕС.

Търсене на членове на ЕП по държави

Разпределение на местата по държави

Разпределение на местата по политически групи