Skip to main content

Tények és számadatok az Európai Unió felépítéséről

Az Európai Unió országai

1951-ben hat ország (Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország) megalapította az Európai Szén- és Acélközösséget. 1958-ban a tömörülés az Európai Gazdasági Közösségként (EGK) vált ismertté, melynek neve 1993-ban Európai Unióra változott.

Az évek során 22 további ország csatlakozott az eredeti hathoz.

2020. február 1-jén az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból.

Az EU-nak jelenleg 27 tagállama és 24 hivatalos nyelve van.

Az egyes uniós tagállamokról röviden

Történeti és aktuális térképek

 

Az euróövezet országai

Az euró 20 uniós ország hivatalos fizetőeszköze. Ezek az országok alkotják az euróövezetet.

Mely országok használják az eurót?

 

A schengeni térség tagjai

Az 1985-ben létrehozott schengeni térségen belül megszűnt a határellenőrzés a magánszemélyek és a vállalkozások számára egyaránt. A schengeni térség kezdetben, 1985 júniusában öt országra terjedt ki. Ma már 23 uniós ország és 4 nem uniós ország alkotja.

A schengeni országok a külső határaikon megerősítették a határbiztonságot.

Koszovó*: Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

Az EU költségvetése és kiadásai

Az uniós költségvetést az egyes tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének bizonyos százalékából, valamint egyéb forrásokból finanszírozzák. Az uniós országok döntenek a költségvetés nagyságáról és finanszírozásának módjáról.

A saját források (vámok és illetékek, a hozzáadottértékadó-, azaz áfabevételek és a nemzeti hozzájárulások) az EU költségvetésének mintegy 98%-át teszik ki. A költségvetés bevételeinek fennmaradó része (2%-a) más bevételi forrásokból származik.

A hétéves időszakra szóló költségvetés meghatározza az EU hosszú távú kiadásaira vonatkozó prioritásokat és korlátokat. Egyebek mellett a foglalkoztatás előmozdítását, a regionális fejlesztést, az oktatást, a kutatást és a környezetvédelmet finanszírozza. Az EU hosszú távú költségvetéséről az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament közösen határoz. Az Európai Bizottság feladata a költségvetés végrehajtása.

Az EU hosszú távú költségvetése

A 2021–2027 közötti hosszú távú uniós költségvetés és a NextGenerationEU

Az Európai Parlament tagjai

Az Európai Parlament 705 képviselőből áll, akiket a 27 uniós országban választanak meg. Az európai parlamenti képviselők megbízatása öt évre szól. A politikai frakciók tekintetében a Parlament összetétele arányos képviseleti rendszeren alapul, és a képviselői helyek az egyes országok között azok lakosságának függvényében vannak elosztva. A parlamenti bizottságok Brüsszelben üléseznek, a plenáris ülések helyszíne pedig Brüsszel és Strasbourg. A Parlament adminisztratív egységei Luxembourgban működnek. A Parlament küldöttségeken keresztül együttműködik nem uniós országok parlamentjeivel, valamint régiókkal és szervezetekkel.

Európai parlamenti képviselő keresése országonként

A képviselői helyek megoszlása országonként

A képviselői helyek megoszlása képviselőcsoportonként