Skip to main content

Feiten en cijfers over de structuur van de Europese Unie

EU-landen

In 1951 richtten zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. In 1958 werd deze bekend als de Europese Economische Gemeenschap (EEG). In 1993 werd de naam gewijzigd in Europese Unie.

In de loop der jaren voegden nog 22 andere landen zich bij de oorspronkelijke zes.

Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten.

De EU telt momenteel 27 lidstaten en heeft 24 officiële talen.

Alle EU-lidstaten in het kort

Historische en actuele geografische kaarten

 

Welke landen gebruiken de euro?

De euro is de officiële munteenheid in 20 EU-landen. Deze landen worden de eurozone genoemd.

Waar wordt de euro gebruikt?

 

Leden van het Schengengebied

Sinds 1985 biedt het Schengengebied mensen en bedrijven de mogelijkheid om zonder grenscontroles te reizen en handel te drijven. Het begon in juni 1985 met vijf landen. Vandaag telt het Schengengebied 23 EU-landen en 4 niet-EU-landen.

De Schengenlanden hebben ook de veiligheid aan hun gemeenschappelijke buitengrens versterkt.

Kosovo*: Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

EU-begroting en -uitgaven

De EU-begroting wordt gefinancierd uit een percentage van het bruto nationaal inkomen van elk EU-land en uit andere bronnen. De EU-landen bepalen de omvang van deze begroting en de financiering ervan.

"Eigen middelen" (zoals rechten, heffingen, btw en nationale bijdragen) maken ongeveer 98% van de EU-begrotingsinkomsten uit. De overige 2% komt uit andere bronnen.

In de langetermijnbegroting worden de uitgavenprioriteiten en -beperkingen van de EU op lange termijn vastgesteld. Deze financiert gebieden als werkgelegenheidsbevordering, regionale ontwikkeling, onderwijs, onderzoek en milieubescherming. Ze wordt gezamenlijk vastgesteld door de Europese Commissie, de Raad en het Parlement. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de besteding van deze begroting.

De langetermijnbegroting van de EU

De langetermijnbegroting 2021-2027 van de EU & NextGenerationEU

Leden van het Europees Parlement

Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden (EP-leden) die in alle 27 EU-landen zijn verkozen. EP-leden worden verkozen voor een termijn van vijf jaar. Bij de verkiezingen wordt een systeem van evenredige vertegenwoordiging toegepast. Het aantal zetels is gebaseerd op het bevolkingsaaantal van elk land.Het Europees Parlement houdt zijn commissievergaderingen in Brussel en zijn plenaire zittngen in Brussel en Straatsburg. De administratie van het Parlement is gevestigd in Luxemburg. Het Parlement stuurt ook delegaties naar regio’s buiten de EU.

EP-leden zoeken volgens land

Zetelverdeling per land

Zetelverdeling per fractie