Skip to main content

Peamised faktid ja arvud

Ülesehitus

Kuidas ELi eelarvet rakendatakse, kuidas ELile töötajaid leitakse, millised riigid kasutavad eurot ja millised riigid on Schengeni vaba reisimise ala liikmed?

Majandus

EL on ühtne turg, mis osaleb üleilmses majanduses ja edendab kaubandust liikmesriikide vahel.

Elu ELis

Teave ELi riikide suuruse ja rahvaarvu, elukvaliteedi ja haridustaseme ning transpordi- ja energiasüsteemi kvaliteedi kohta.