Skip to main content

Selles jaotises kirjeldatud ideeliidrid, kelle hulgas on vastupanuvõitlejaid, holokaustis ellujäänuid, poliitikuid ja isegi üks filmitäht, andsid tõuke meie praeguse Euroopa kujundamiseks.

Paljud neist töötasid selle nimel, et teha lõpp kahe maailmasõja õudustele ning edendada rahu ja solidaarsust. Nad võitlesid ELi aluseks olevate põhiväärtuste eest, milleks on

  • vabadus, demokraatia ja võrdsus,
  • inimväärikuse, inimõiguste ja õigusriigi austamine,
  • solidaarsus ja kõigi inimeste kaitse.

Nad aitasid arendada süsteeme, mis viisid majandusliku stabiilsuse ja euroni, ning võitlesid Euroopa rikkaliku kultuuripärandi ja keelelise mitmekesisuse eest. Selles jaotises kirjeldatakse nende panust tänase Euroopa kujunemisse. Tänu nende vaprusele ja pühendumusele elame me tänapäeval Euroopas, kus valitseb rahu ja stabiilsus.

Alcide De Gasperi

Alcide De Gasperi

Tutvuge Itaalia endise peaministri Alcide De Gasperiga, kes oli Euroopas sõjajärgses lõimumises vahelüliks Saksamaa ja Prantsusmaa vahel.

Altiero Spinelli

Altiero Spinelli

Tutvuge Itaalia poliitiku Altiero Spinelliga, kes lõi Euroopa föderalistliku liikumise ja pooldas Euroopa põhiseadust

Anna Lindh

Anna Lindh

Tutvuge Rootsi välisministri ja inimõiguste kaitsja Anna Lindhiga, kes toetas Euroopa lõimumist.

Helmut Kohl and François Mitterrand holding hands

Helmut Kohl ja François Mitterrand

Tutvuge Saksa liidukantsleri Helmut Kohli ja Prantsuse presidendi François Mitterrand’iga, kes vedasid eest sõjajärgset leppimist nende kahe riigi vahel

Jean Monnet

Jean Monnet

Tutvuge Prantsuse poliitiku Jean Monnet’ga, keda koos Robert Schumaniga peetakse Euroopa ühendamise idee autoriks

Johan Willem Beyen

Johan Willem Beyen

Tutvuge Hollandi pankuri, ärimehe ja poliitiku Johan Willem Beyeniga, kes koostas plaani luua Euroopa ühisturg ja tolliliit.

Joseph Bech

Joseph Bech

Tutvuge Luksemburgi välisministri Joseph Bechiga, kes tegutses Beneluksi tolliliidu loomisel ja toetas Euroopa suuremat lõimumist.

Konrad Adenauer

Konrad Adenauer

Tutvuge Saksa kantsleri Konrad Adenaueriga, kes innustas üle-euroopalist koostööd ning Söe- ja Teraseühenduse loomist.

Louise Weiss

Louise Weiss

Tutvuge Louise Weissiga, Prantsuse ajakirjaniku ja Euroopa poliitikuga, kellest sai Euroopa väärtuste ja naiste õiguste eestkõneleja

Marga Klompé

Marga Klompé

Tutvuge Madalmaade poliitiku, teadlase ja inimõiguste aktivisti Marga Klompéga, kes tegutses ühtse turu loomise nimel.

Melina Mercouri

Melina Mercouri

Tutvuge Kreeka näitleja ja poliitiku Melina Mercouriga, kes kutsus tegema üleeuroopalist kultuurikoostööd

Nicole Fontaine

Nicole Fontaine

Tutvu Prantsuse poliitiku ja Euroopa Parlamendi presidendi Nicole Fontaine’iga, kes edendas noorte haridust ja kodanikukeskset Euroopat.

Nilde Iotti

Nilde Iotti

Tutvuge Itaalia riigitegelase Nilde Iottiga, kes võitles naiste õiguste, üldise valimisõiguse ja Euroopa Parlamendi otsevalimiste eest.

Paul-Henri Spaak

Paul-Henri Spaak

Tutvuge Belgia riigimehe Paul-Henri Spaakiga, kes aitas luua Beneluxi tolliliidu, mis andis tõuke Euroopa edasiseks ühendamiseks

Robert Schuman

Robert Schuman

Tutvuge poliitiku Robert Schumaniga, keda koos Jean Monnet’ga peetakse Euroopa ühendamise idee autoriks

Sicco Mansholt

Sicco Mansholt

Tutvuge Madalmaade põllumehe, vabadusvõitleja ja poliitiku Sicco Mansholtiga, kes inspireeris kujundama välja ELi ühise põllumajanduspoliitika

Simone Veil

Simone Veil

Tutvuge holokausti üleelanu, poliitiku ja Euroopa Parlamendi esimese naissoost presidendi Simone Veiliga

Ursula Hirschmann

Ursula Hirschmann

Teave Ursula Hirschmanni kohta, kes oli fašismivastane aktivist ja feminist ning kes algatas Euroopa föderalistliku liikumise.

Walter Hallstein

Walter Hallstein

Tutvuge diplomaadi ja Euroopa Komisjoni esimese presidendi Walter Hallsteiniga, kes panustas Euroopa Majandusühenduse loomisesse.

Winston Churchill

Winston Churchill

Tutvuge briti ohvitseri, sõjakorrespondendi ja peaministri Winston Churchilliga, kes kutsus üles looma Euroopa Ühendriike.