Skip to main content

EU:n perustajat ja kehittäjät

Nykypäivän Eurooppaa on ollut luomassa joukko visionäärisiä johtajia, joihin kuului vastarintaliikkeen taistelijoita, holokaustista selvinneitä, poliitikkoja ja jopa eräs elokuvatähti.

Monet heistä uurastivat lopettaakseen maailmansotien kauhut ja edistääkseen rauhaa ja solidaarisuutta. He puolustivat perusarvoja, joihin EU perustuu:

  • vapaus, demokratia ja tasa-arvo
  • ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittaminen
  • solidaarisuus ja kaikkien suojelu.

He auttoivat kehittämään järjestelmiä, jotka johtivat talouden vakauttamiseen ja euron käyttöönottoon, sekä puolustivat Euroopan rikasta kulttuurihistoriaa ja kielellistä monimuotoisuutta. Tässä osiossa esitellään heidän arvokasta työtään Euroopan hyväksi. Nykypäivän Euroopan rauha ja vakaus on heidän rohkeutensa ja sinnikkyytensä ansiota.

Italian pääministeri Alcide De Gasperi toimi sovittelijana Saksan ja Ranskan välillä sodanjälkeisen Euroopan yhdentymisessä

Altero Spinelli oli italialainen poliitikko, joka perusti federalistisen liikkeen ja kannatti Euroopan perustuslain laatimista.

Ruotsin ulkoministeri ja ihmisoikeuksien puolustaja Anna Lindh toimi Euroopan yhdentymisen puolesta

Saksan liittokansleri Helmut Kohl ja Ranskan presidentti François Mitterrand rakensivat sovinnon maidensa välille toisen maailmansodan jälkeen

Ranskalaista poliitikkoa Jean Monnet’ta pidetään yhdessä Robert Schumanin kanssa Euroopan yhdentymishankkeen arkkitehtina

Alankomaalainen pankkiiri, liikemies ja poliitikko Johan Willem Beyen laati suunnitelman Euroopan sisämarkkinoiden ja tulliliiton perustamisesta

Luxemburgin ulkoministeri Joseph Bech oli luomassa Benelux-tulliliittoa ja kannatti tiiviimpää Euroopan yhdentymistä

Saksan liittokansleri Konrad Adenauer edisti eurooppalaista yhteistyötä ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista

Ranskalainen journalisti ja poliitikko Louise Weiss oli eurooppalaisten arvojen ja naisten oikeuksien puolestapuhuja

Alankomaalainen poliitikko, tiedenainen ja ihmisoikeuksien puolustaja Marga Klompé toimi sisämarkkinoiden luomisen puolesta

Kreikkalainen näyttelijä ja poliitikko Melina Mercouri ajoi Euroopan maiden kulttuuriyhteistyötä

Ranskalainen poliitikko ja Euroopan parlamentin puhemies Nicole Fontaine toimi nuorten koulutuksen ja kansalaisten Euroopan puolesta

Italialainen valtionainen Nilde Iotti taisteli naisten oikeuksien, yleisen äänioikeuden ja suorien eurooppalaisten vaalien puolesta

Belgialainen valtiomies Paul-Henri Spaak oli perustamassa Benelux-maiden tulliliittoa, josta Euroopan yhdentyminen alkoi.

Ranskalaista poliitikkoa Robert Schumania pidetään yhdessä Jean Monnet’n kanssa Euroopan yhdentymishankkeen arkkitehtina

Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka perustuu alankomaalaisen maanviljelijän, vastarintaliikkeen taistelijan ja poliitikon Sicco Mansholtin ajatuksiin

Keskitysleiriltä selvinnyt ranskalaispoliitikko Simone Veil oli ensimmäinen nainen, joka on toiminut Euroopan parlamentin puhemiehenä

Tutustu fasismin vastaiseen feministiaktivistiin, joka perusti Euroopan federalistisen liikkeen (Movimiento Federalista Europeo).

Diplomaatti ja Euroopan komission ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein ajoi Euroopan talousyhteisön perustamista

Brittiarmejan upseeri, sotakirjeenvaihtaja ja pääministeri Winston Churchill esitti ajatuksen Euroopan yhdysvalloista