Skip to main content

Walter Hallstein: diplomaatti ja Euroopan nopean yhdentymisen puolestapuhuja

Sisämarkkinoiden tavoitteena on yhdistää Eurooppaa poliittisesti.

Walter Hallstein

Elämä ja teot

Työtään komission puheenjohtajana Hallstein lähestyi samalla Euroopan yhdentymiseen sitoutuneella ja alalta hankkimaansa erityisosaamista ja -kokemusta hyödyntävällä otteella, jonka perusteella Saksan liittokansleri Konrad Adenauer oli nimittänyt Hallsteinin johtamaan Saksan valtuuskuntaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisesta vuonna 1950 järjestetyssä Schumanin konferenssissa. Näistä ja muista ominaisuuksista oli hänelle paljon hyötyä hänen yhdeksän vuotta kestäneellä puheenjohtajakaudellaan vuosina 1958–1967.

Eurooppalainen visio

Hallstein oli vankkumaton Euroopan yhdentymisen edistämisen ja Euroopan talousyhteisön perustamisen puolestapuhuja. Ensimmäiset askeleet kohti taloudellista yhdentymistä sekä ihmisten, palvelujen ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta otettiin vuonna 1955 Messinan konferenssissa.

Hallstein kannatti alun perin sitä, että yhdentyminen ulotettaisiin koskemaan kaikkia aloja ja toteutettaisiin niin pian kuin mahdollista. Tuon ajan poliittiset realiteetit saivat hänet kuitenkin myöntämään, että jäsenvaltioiden markkinoiden asteittainen yhdentyminen olisi sittenkin parasta kaikkien kannalta.

Rooman sopimus tuli voimaan vuonna 1958, jolloin Hallstein valittiin myös Euroopan talousyhteisön komission ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.

Walter Hallsteinin puhe 2. maaliskuuta 1953 Strasburgissa

Julkaisut

Lue lisää Walter Hallsteinin elämästä, toiminnasta ja Euroopan yhdentymisen hyväksi tekemästä työstä.