Skip to main content

Walter Hallstein: diplomat, jehož talent výrazně urychlil evropskou integraci

Cílem společného trhu je politicky sjednotit Evropu.

Walter Hallstein

Život a doba

K funkci předsedy Komise přistupoval se stejným zápalem pro jednotnou Evropu a se stejným odborným přístupem a zkušenostmi v této oblasti, díky nimž jej kancléř Konrad Adenauer jmenoval vedoucím německé delegace na Schumanově konferenci o utváření Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1950. Během jeho devítiletého předsednictví, které trvalo od roku 1958 do roku 1967, mu tyto i další přednosti dobře posloužily.

Vize pro Evropu

Hallstein byl neochvějným zastáncem pokroku ve věci evropské jednoty vytvořením Evropského hospodářského společenství. První kroky k této hospodářské integraci, jež měla lidem, službám a zboží umožnit volný pohyb, učinili státníci na konferenci v Messině v roce 1955.

Přestože Hallstein zpočátku chtěl, aby tato integrace zahrnovala všechny oblasti a došlo k ní co nejdříve, s ohledem na tehdejší politickou situaci uznal, že maximálně výhodné pro všechny bude postupné spojování trhů členských států.

V roce 1958 vstoupila v platnost Římská smlouva a Hallstein byl zvolen do funkce prvního předsedy Komise Evropského hospodářského společenství.

Z projevu Waltera Hallsteina 2. března 1953 ve Štrasburku

Publikace

Další informace o životě a díle Waltera Hallsteina a jeho příspěvku k evropskému projektu