Skip to main content

Walter Hallstein: curadh taidhleoireachta a chuir seoladh mín éasca faoi lánpháirtíocht na hEorpa

Is éard is aidhm don chómhargadh an Eoraip a aontú go polaitiúil.

Walter Hallstein

Saol agus beatha

Thug Hallstein faoina phost mar Uachtarán ar an gCoimisiún leis an tiomantas céanna a bhí aige nuair a thug sé faoi aontú na hEorpa, agus is é an t-eolas agus an taithí speisialaithe a bhí aige ar an réimse a spreag an Seansailéir Konrad Adenauer chun é a cheapadh ina cheann ar thoscaireacht na Gearmáine ag Comhdháil Schuman maidir leis an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach a bhunú in 1950. Le linn na naoi mbliana a chaith sé ina Uachtarán ó 1958 go 1967, ba mhaith an aghaidh air an méid a chuir na tréithe sin ar a chumas dó, agus tréithe nach iad.

Fís don Eoraip

Rinne Hallstein cion fir le Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa a bhunú ar mhaithe le haontacht na hEorpa a thabhairt chun cinn. Is ag Comhdháil Messina in 1955 a glacadh na chéad chéimeanna i dtreo na lánpháirtíochta eacnamaíche sin, rud a d’fhág gurbh fhusa feasta daoine, seirbhísí, agus earraí a chur ag gluaiseacht.

An lánpháirtíocht uilechuimsitheach a luaithe ab fhéidir, sin é ab áil le Hallstein ar dtús, ach chuir polaitíocht na linne i dtuiscint dó gur comhtháthú céim ar chéim ar mhargaí na mBallstát ab fhearr a rachadh chun tairbhe do chách.

Tháinig Conradh na Róimhe i bhfeidhm in 1958, agus roghnaíodh Hallstein ar an gcéad Uachtarán ar Choimisiún Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa.

Walter Hallstein ag labhairt dó an 2 Márta 1953 in Strasbourg

Foilseacháin

Tuilleadh eolais faoi shaol agus obair Walter Hallstein agus an méid a chuir sé le tionscadal na hEorpa