Skip to main content

Walter Hallstein: een drijvende diplomatieke kracht achter snelle Europese integratie

De interne markt heeft als doel Europa politiek te verenigen.

Walter Hallstein

Hallstein en zijn tijd

Hallstein voerde zijn functie als Commissievoorzitter uit met dezelfde inzet voor Europese eenheid en vakspecifieke kennis en ervaring die Konrad Adenauer, toen bondskanselier, ertoe brachten hem te benoemen tot hoofd van de Duitse delegatie op de conferentie over de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951. Deze en andere eigenschappen hebben hem goed geholpen tijdens zijn negenjarig voorzitterschap, van 1958 tot 1967.

Een visie voor Europa

Hallstein was een fervent voorstander van Europese eenheid middels de oprichting van een Europese Economische Gemeenschap. De eerste stappen naar deze economische integratie met vrij verkeer van personen, diensten en goederen werden in 1955 op de Conferentie van Messina genomen.

Hallstein wilde aanvankelijk dat deze integratie allesomvattend zou zijn en zo snel mogelijk zou worden verwezenlijkt. De politieke realiteit van dat moment deed hem echter inzien dat iedereen het meeste baat zou hebben bij een geleidelijke versmelting van de markten van de lidstaten.

In 1958 trad het Verdrag van Rome in werking en werd Hallstein gekozen als de eerste voorzitter van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap.

Toespraak van Walter Hallstein, 2 maart 1953 in Straatsburg

Publicaties

Meer over leven en werk van Walter Hallstein, en over zijn bijdrage aan het Europees project