Skip to main content

Walter Hallstein: diplomatski zagovornik hitrega evropskega povezovanja

Cilj skupnega trga je politična enotnost Evrope.

Walter Hallstein

Življenje in zgodovinsko ozadje

Hallstein se je funkcije predsednika Komisije lotil s predanostjo združitvi Evrope. Kancler Konrad Adenauer ga je zaradi njegovega strokovnega znanja in bogatih izkušenj na tem področju imenoval za vodjo nemške delegacije, ki je na Schumanovi konferenci leta 1950 sodelovala v pogajanjih o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo. Te in druge lastnosti so mu koristile v celotnem devetletnem predsedovanju Komisiji v letih 1958 do 1967.

Vizija za Evropo

Hallstein je bil vnet zagovornik povezovanja Evrope in oblikovanja Evropske gospodarske skupnosti. Prvi koraki k uresničitvi gospodarskega povezovanja, ki bi omogočalo prosti pretok oseb, storitev in blaga, so bili opravljeni na konferenci v Messini leta 1955.

Čeprav si je Hallstein sprva prizadeval za vsestransko in čim hitrejše povezovanje, je kmalu spoznal, da bi v tedanjih političnih razmerah vsem prineslo največje koristi postopno združevanje trgov držav članic.

Leta 1958 je začela veljati Rimska pogodba in Hallstein je bil imenovan za prvega predsednika Komisije Evropske gospodarske skupnosti.

Govor Walterja Hallsteina 2. marca 1953 v Strasbourgu

Publikacije

Več o življenju, delu in prispevku Walterja Hallsteina k evropskemu projektu