Przejdź do treści głównej

Walter Hallstein – siła dyplomacji napędzająca integrację europejską

Wspólny rynek ma na celu polityczne zjednoczenie Europy.

Walter Hallstein

Biografia na tle czasów

Jako przewodniczący Komisji był oddany idei jedności Europy oraz wykazał się dużą wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem. Właśnie te cechy skłoniły kanclerza Konrada Adenauera do mianowania Hallsteina przewodniczącym niemieckiej delegacji prowadzącej w 1950 r. negocjacje na konferencji Schumana w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Hallstein pełnił funkcję przewodniczącego Komisji przez dziewięć lat: od 1958 do 1967 r.

Wizja Europy

Walter Hallstein był zagorzałym zwolennikiem intensywnego zjednoczenia Europy poprzez utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Pierwsze kroki w kierunku integracji gospodarczej poczyniono na konferencji w Mesynie w 1955 r., kiedy to umożliwiono swobodny przepływ osób, usług i towarów.

Chociaż Hallstein początkowo pragnął, aby integracja obejmowała wszystkie aspekty gospodarki i postępowała jak najszybciej, rzeczywistość polityczna tamtych czasów uświadomiła mu, że stopniowe łączenie rynków państw członkowskich będzie miało najlepsze skutki dla wszystkich.

W 1958 r. wszedł w życie traktat rzymski, a Hallstein został wybrany pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Walter Hallstein przemawia 2 marca 1953 r. w Strasburgu

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Waltera Hallsteina oraz jego wkładu w projekt integracji europejskiej