Przejdź do treści głównej

Konrad Adenauer – pragmatyczny demokrata i niestrudzony zwolennik zjednoczenia

We wcześniejszych dziesięcioleciach i stuleciach węgiel i stal odegrały niszczycielską rolę w konfliktach między narodami Europy – wykorzystywano je do produkcji broni. Miejmy nadzieję, że węgiel i stal zjednoczą nas teraz we wspólnym myśleniu i działaniu.

Konrad Adenauer

Biografia na tle czasów

Adenauer urodził się 5 stycznia 1876 r. w Kolonii. Jego żona pochodziła z wpływowej kolońskiej rodziny, co popchnęło go do działalności politycznej. Adenauer był utalentowanym politykiem i członkiem Katolickiej Partii Centrum, co pozwoliło my zrobić szybko karierę i zostać w 1917 r. burmistrzem Kolonii.

Pod koniec lat 20-tych XX w. Narodowa Partia Socjalistyczna (partia nazistowska) rozpoczęła kampanię skierowaną przeciwko Adenauerowi. W 1933 r., po objęciu władzy przez nazistów, Adenauer odmówił udekorowania miasta swastykami przed wizytą Hitlera. Został wówczas zwolniony z urzędu, a jego rachunki bankowe zostały zamrożone. Po nieudanym zamachu na Hitlera w 1944 r. Adenauer został uwięziony w cieszącym się złą sławą więzieniu gestapo „Brauweiler” w Kolonii.

Po wojnie Adenauer zaangażował się w tworzenie struktur Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), która była jego nadzieją na zjednoczenie niemieckich protestantów i katolików w jedną partię. W 1949 r. został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec.

Wizja Europy

Doświadczenia Adenauera z drugiej wojny światowej nauczyły go realizmu politycznego – skupił swoją uwagę na promowaniu idei współpracy europejskiej. Był ważnym orędownikiem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która powstała w następstwie deklaracji Schumana z 9 maja 1950 r., a później także Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, podpisanegow marcu 1957 r.

Konrad Adenauer przemawia w Metz, 1966 r.

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Konrada Adenauera oraz jego wkładu w projekt integracji europejskiej