Přejít na hlavní obsah

Konrad Adenauer: pragmatický demokrat a neúnavný propagátor sjednocení

V posledních desetiletích i staletích sehrálo uhlí a ocel v konfliktech mezi národy Evropy destruktivní úlohu, protože se bez nich neobešla výroba zbraní. Doufejme, že uhlí a ocel nyní evropské národy semkne a pomůže jim uvažovat a jednat společně.

Konrad Adenauer

Život a doba

Konrad Adenauer se narodil 5. ledna 1876 v Kolíně nad Rýnem. Oženil se do vlivné kolínské rodiny, což ho ovlivnilo natolik, že se aktivně zapojil do politiky. Jeho politický talent se začal plně projevovat během jeho členství v katolické straně Centrum. V roce 1917 se stal starostou Kolína nad Rýnem.

Koncem 20. let 20. století rozpoutala nacistická strana NSDAP proti Adenauerovi pomlouvačnou kampaň. Když v roce 1933, kdy se k moci dostali nacisté, Adenauer odmítl před návštěvou Hitlera vyzdobit město hákovými kříži, byl zbaven funkce kolínského starosty a byly mu zmrazeny bankovní účty. Po neúspěšném pokusu o atentát na Hitlera v roce 1944 byl Adenauer uvězněn v nechvalně známé nacistické věznici Brauweiler u Kolína nad Rýnem.

Po válce svoje úsilí soustředil na založení Křesťanskodemokratické unie (CDU). Doufal, že toto uskupení sjednotí protestantské i katolické Němce v jedné straně. V roce 1949 se stal prvním kancléřem Spolkové republiky Německo (tj. západního Německa).

Vize pro Evropu

Adenauerovy zkušenosti z druhé světové války jej naučily, že v politice je třeba být realistou. Zaměřil se na šíření myšlenky panevropské spolupráce. Adenauer byl velkým zastáncem Evropského společenství uhlí a oceli, jehož činnost byla zahájena na základě Schumanovy deklarace z 9. května 1950, a později také Smlouvy o Evropském hospodářském společenství, která byla podepsánav březnu 1957.

Projev Konrada Adenauera v Métách v roce 1966

Publikace

Další informace o životě a díle Konrada Adenauera a jeho podílu na evropské integraci