Prejsť na hlavný obsah

Konrad Adenauer: pragmatický demokrat a neúnavný zástanca zjednotenia

V posledných desaťročiach aj stáročiach zohrávalo uhlie a oceľ v konfliktoch medzi národmi Európy deštruktívnu úlohu, pretože bez nich sa nezaobišla výroba zbraní. Dúfame, že uhlie a oceľ ich teraz zjednotí, takže budú uvažovať a konať spoločne.

Konrad Adenauer

Život v plynutí času

Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v Kolíne nad Rýnom. Priženil sa do vplyvnej kolínskej rodiny a začal sa angažovať v politike. Jeho politický talent sa začal plne prejavovať počas jeho členstva v katolíckej strane „Centrum“. V roku 1917 sa stal primátorom Kolína nad Rýnom.

Od konca 20. rokov 20. storočia rozpútala nacistická Národnosocialistická strana proti Adenauerovi ohováračskú kampaň. V roku 1933, keď nacisti prevzali moc, Adenauer odmietol pred návštevou Hitlera ozdobiť mesto hákovými krížmi. Následne bol zbavený funkcie primátora a boli mu zmrazené bankové účty. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v roku 1944 bol Adenauer uväznený v neslávne známej väznici gestapa, v kolínskom Brauweileri.

Po vojne sa venoval založeniu Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Dúfal, že sa tak protestantskí aj katolícki Nemci zjednotia v jednej strane. V roku 1949 sa stal prvým kancelárom Spolkovej republiky Nemecko (západného Nemecka).

Vízia pre Európu

Vďaka skúsenostiam z druhej svetovej vojny sa Adenauer stal politickým realistom a sústredil sa na podporu myšlienky celoeurópskej spolupráce. Adenauer bol veľkým zástancom Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktoré bolo vytvorené na základe Schumanovej deklarácie 9. mája 1950, a neskôr aj Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v marci 1957.

Konrad Adenauer, prejav v Metz, 1966

Publikácie

Ďalšie informácie o živote a práci Konrada Adenauera a o jeho príspevku k európskemu projektu