Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Na vzniku Európy, ako ju poznáme dnes, sa podieľali vizionári opísaní v tejto časti. Sú medzi nimi účastníci odboja, ľudia, ktorí prežili holokaust, politici, a dokonca aj filmová hviezda.

Mnohí z nich sa usilovali o ukončenie hrôz dvoch svetových vojen a presadzovali mier a solidaritu. Boli zástancami základných hodnôt, na ktorých je EÚ založená:

  • sloboda, demokracia a rovnosť,
  • rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a zásad právneho štátu,
  • solidarita a ochrana pre všetkých.

Pomohli vytvoriť systémy, ktoré viedli k hospodárskej stabilite a zavedeniu eura, a propagovali bohatú kultúrnu históriu a jazykovú rozmanitosť Európy. V tejto časti sa vyzdvihujú ich príspevky k sformovaniu modernej Európy. Moderná Európa je vďaka ich odvahe a odhodlaniu regiónom mieru a stability.

Zoznámte sa s talianskym predsedom vlády, Alcidem De Gasperim, ktorý v rámci povojnovej európskej integrácie sprostredkovával urovnanie vzťahov medzi Nemeckom a Francúzskom

Predstavujeme vám Altiera Spinelliho, talianskeho politika, ktorý založil federalistické hnutie a zasadzoval sa za vypracovanie európskej ústavy

Informácie o švédskej ministerke zahraničných vecí a obhajkyni ľudských práv Anne Lindhovej, ktorá podporovala proces európskej integrácie

Informácie o nemeckom kancelárovi Helmutovi Kohlovi a francúzskom prezidentovi Françoisovi Mitterrandovi, ktorí viedli povojnové zmierenie medzi svojimi dvoma krajinami

Ďalšie informácie o francúzskom politikovi Jeanovi Monnetovi, ktorý sa spolu s Robertom Schumanom považuje za architekta projektu európskej integrácie

Zoznámte sa s holandským bankárom, podnikateľom a politikom Johanom Willemom Beyenom, ktorý vypracoval plán pre spoločný európsky trh a colnú úniu

Zoznámte sa s ministrovom zahraničných vecí Luxemburska, Josephom Bechom, ktorý sa podieľal na založení colnej únie Beneluxu a podporoval ďalšiu európsku integráciu

Zoznámte sa s nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom, ktorý podporoval európsku spoluprácu a vytvorenie Spoločenstva uhlia a ocele.

Informácie o francúzskej novinárke a európskej političke Louise Weissovej, ktorá sa stala celoživotnou obhajkyňou európskych hodnôt a práv žien

Informácie o Marge Klompéovej, holandskej političke, vedkyni a obhajkyni ľudských práv, ktorá pracovala na vytvorení jednotného trhu

Informácie o gréckej herečke a političke Meline Mercouriovej, ktorá sa zasadzovala za kultúrnu spoluprácu v celej Európe

Zoznámte sa s Nicole Fontaineovou, francúzskou političkou a predsedníčkou Európskeho parlamentu, ktorá sa zasadzovala za vzdelávanie mládeže a Európu pre občanov

Informácie o talianskej štátničke Nilde Iottiovej, ktorá bojovala za práva žien, všeobecné volebné právo a priame voľby do Európskeho parlamentu

Ďalšie informácie o belgickom štátnikovi Paulovi-Henrim Spaakovi, ktorý pomohol založiť colnú úniu Beneluxu, ktorá podnietila ďalšiu európsku integráciu

Ďalšie informácie o Robertovi Schumanovi, politikovi, ktorý sa spolu s Jeanom Monnetom považuje za architekta projektu európskej integrácie

Zoznámte sa so Siccom Mansholtom, holandskom farmárom, účastníkom odboja a politikom, ktorý sa stal inšpiráciou pre vznik spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Ďalšie informácie o Simone Veilovej – žene, ktorá prežila holokaust, političke a prvej predsedníčke Európskeho parlamentu

Zistite viac o Ursule Hirschmannovej, protifašistickej a feministickej aktivistke, ktorá vytvorila Európske federalistické hnutie.

Zoznámte sa s Walterom Hallsteinom, diplomatom a prvým predsedom Európskej komisie, ktorý prispel k vytvoreniu Európskeho hospodárskeho spoločenstva

Zoznámte sa so Sirom Winstonom Churchillom, dôstojníkom britskej armády, vojnovým spravodajcom a predsedom vlády, ktorý vyzval na vytvorenie Spojených štátov európskych