Prejsť na hlavný obsah

Na vzniku Európy, ako ju poznáme dnes, sa podieľali vizionári opísaní v tejto časti. Sú medzi nimi účastníci odboja, ľudia, ktorí prežili holokaust, politici, a dokonca aj filmová hviezda.

Mnohí z nich sa usilovali o ukončenie hrôz dvoch svetových vojen a presadzovali mier a solidaritu. Boli zástancami základných hodnôt, na ktorých je EÚ založená:

  • sloboda, demokracia a rovnosť,
  • rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a zásad právneho štátu,
  • solidarita a ochrana pre všetkých.

Pomohli vytvoriť systémy, ktoré viedli k hospodárskej stabilite a zavedeniu eura, a propagovali bohatú kultúrnu históriu a jazykovú rozmanitosť Európy. V tejto časti sa vyzdvihujú ich príspevky k sformovaniu modernej Európy. Moderná Európa je vďaka ich odvahe a odhodlaniu regiónom mieru a stability.

Alcide De Gasperi

Alcide De Gasperi

Zoznámte sa s talianskym predsedom vlády, Alcidem De Gasperim, ktorý v rámci povojnovej európskej integrácie sprostredkovával urovnanie vzťahov medzi Nemeckom a Francúzskom

Altiero Spinelli

Altiero Spinelli

Predstavujeme vám Altiera Spinelliho, talianskeho politika, ktorý založil federalistické hnutie a zasadzoval sa za vypracovanie európskej ústavy

Anna Lindh

Anna Lindhová

Informácie o švédskej ministerke zahraničných vecí a obhajkyni ľudských práv Anne Lindhovej, ktorá podporovala proces európskej integrácie

Helmut Kohl and François Mitterrand holding hands

Helmut Kohl a François Mitterrand

Informácie o nemeckom kancelárovi Helmutovi Kohlovi a francúzskom prezidentovi Françoisovi Mitterrandovi, ktorí viedli povojnové zmierenie medzi svojimi dvoma krajinami

Jean Monnet

Jean Monnet

Ďalšie informácie o francúzskom politikovi Jeanovi Monnetovi, ktorý sa spolu s Robertom Schumanom považuje za architekta projektu európskej integrácie

Johan Willem Beyen

Johan Willem Beyen

Zoznámte sa s holandským bankárom, podnikateľom a politikom Johanom Willemom Beyenom, ktorý vypracoval plán pre spoločný európsky trh a colnú úniu

Joseph Bech

Joseph Bech

Zoznámte sa s ministrovom zahraničných vecí Luxemburska, Josephom Bechom, ktorý sa podieľal na založení colnej únie Beneluxu a podporoval ďalšiu európsku integráciu

Konrad Adenauer

Konrad Adenauer

Zoznámte sa s nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom, ktorý podporoval európsku spoluprácu a vytvorenie Spoločenstva uhlia a ocele.

Louise Weiss

Louise Weissová

Informácie o francúzskej novinárke a európskej političke Louise Weissovej, ktorá sa stala celoživotnou obhajkyňou európskych hodnôt a práv žien

Marga Klompé

Marga Klompéová

Informácie o Marge Klompéovej, holandskej političke, vedkyni a obhajkyni ľudských práv, ktorá pracovala na vytvorení jednotného trhu

Melina Mercouri

Melina Mercouriová

Informácie o gréckej herečke a političke Meline Mercouriovej, ktorá sa zasadzovala za kultúrnu spoluprácu v celej Európe

Nicole Fontaine

Nicole Fontaineová

Zoznámte sa s Nicole Fontaineovou, francúzskou političkou a predsedníčkou Európskeho parlamentu, ktorá sa zasadzovala za vzdelávanie mládeže a Európu pre občanov

Nilde Iotti

Nilde Iottiová

Informácie o talianskej štátničke Nilde Iottiovej, ktorá bojovala za práva žien, všeobecné volebné právo a priame voľby do Európskeho parlamentu

Paul-Henri Spaak

Paul-Henri Spaak

Ďalšie informácie o belgickom štátnikovi Paulovi-Henrim Spaakovi, ktorý pomohol založiť colnú úniu Beneluxu, ktorá podnietila ďalšiu európsku integráciu

Robert Schuman

Robert Schuman

Ďalšie informácie o Robertovi Schumanovi, politikovi, ktorý sa spolu s Jeanom Monnetom považuje za architekta projektu európskej integrácie

Sicco Mansholt

Sicco Mansholt

Zoznámte sa so Siccom Mansholtom, holandskom farmárom, účastníkom odboja a politikom, ktorý sa stal inšpiráciou pre vznik spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Simone Veil

Simone Veilová

Ďalšie informácie o Simone Veilovej – žene, ktorá prežila holokaust, političke a prvej predsedníčke Európskeho parlamentu

Ursula Hirschmann

Ursula Hirschmannová

Zistite viac o Ursule Hirschmannovej, protifašistickej a feministickej aktivistke, ktorá vytvorila Európske federalistické hnutie.

Walter Hallstein

Walter Hallstein

Zoznámte sa s Walterom Hallsteinom, diplomatom a prvým predsedom Európskej komisie, ktorý prispel k vytvoreniu Európskeho hospodárskeho spoločenstva

Winston Churchill

Winston Churchill

Zoznámte sa so Sirom Winstonom Churchillom, dôstojníkom britskej armády, vojnovým spravodajcom a predsedom vlády, ktorý vyzval na vytvorenie Spojených štátov európskych