Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Paul-Henri Spaak: Európsky vizionár obdarený talentom presvedčiť ľudí

Pokiaľ ide o mňa, som neochvejným zástancom hospodárskej spolupráce.

Paul-Henri Spaak

Život v plynutí času

Kým bol Spaak počas vojny v exile v Londýne, vypracoval so svojimi kolegami z Holandska a Luxemburska plány nového a nesmierne ambiciózneho projektu: colnej únie medzi Belgickom, Holandskom a Luxemburskom.

V roku 1944 sa plán uskutočnil a vznikol Benelux. Na území týchto troch krajín platil voľný pohyb peňazí, osôb, služieb a tovarov. Poslúžil ako inšpirácia pre ďalšiu európsku integráciu.

Vízia pre Európu

Pre Spaaka bolo zjednotenie krajín na základe zmluvných záväzkov najúčinnejším prostriedkom na zabezpečenie mieru a stability. K dosiahnutiu týchto cieľov prispieval ako predseda prvého riadneho zasadnutia Organizácie Spojených národov (1946) a ako generálny tajomník NATO (1957 – 1961). Spaak bol vedúcou osobnosťou pri príprave obsahu Rímskej zmluvy. Na Messinskej konferencii v roku 1955 ho zúčastnené vlády ustanovili za predsedu pracovného výboru, ktorý zmluvu pripravoval.

Paul-Henri Spaak, prejav v Štrasburgu 11. decembra 1951

Publikácie

Ďalšie informácie o živote a práci Paula-Henriho Spaaka a o jeho príspevku k európskemu projektu