Skip to main content

Paul-Henri Spaak: evropský vizionář s přesvědčovacím talentem

Pokud jde o mě, jsem neochvějný obhájce hospodářské spolupráce.

Paul-Henri Spaak

Život a doba

Během exilu v Londýně formuloval se svými protějšky z Nizozemska a Lucemburska návrh nového, velmi ambiciózního projektu: celní unie mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem.

Tento plán se zhmotnil v roce 1944, kdy byl založen Benelux. Ten v rámci těchto tří zemí zaručoval volný pohyb lidí, peněz, služeb a zboží. Tento model pak posloužil jako inspirace pro hlubší evropskou integraci.

Vize pro Evropu

Spaak byl toho názoru, že nejúčinnějším způsobem, jak zajistit mír a stabilitu na kontinentu, je propojení zemí pomocí dohody obsahující závazné povinnosti. O realizaci této vize usiloval jako předseda prvního zasedání Valného shromáždění OSN (1946) a generálního tajemníka NATO (1957–1961). Spaak sehrál rovněž vedoucí úlohu při formulaci obsahu Římské smlouvy. Na takzvané „Messinské konferenci“ v roce 1955 jej šest zúčastněných vlád jmenovalo předsedou výboru, který smlouvu připravoval.

Paul-Henri Spaak – projev ve Štrasburku dne 11. prosince 1951

Publikace

Další informace o životě a díle Paula-Henriho Spaaka a jeho podílu na evropské integraci