Skip to main content

Paul-Henri Spaak – en europeisk visionär och övertalningskonstnär

För min del är jag en ivrig förespråkare för ekonomiskt samarbete.

Paul-Henri Spaak

Liv och karriär

Under sin exil i London under kriget utarbetade han tillsammans med sina kollegor från Nederländerna och Luxemburg planer på ett nytt och mycket ambitiöst projekt: en tullunion mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

År 1944 förverkligades planen och Benelux såg dagens ljus. Inom de tre ländernas gränser skulle pengar, människor, tjänster och varor få röra sig fritt: en inspiration till ytterligare europeisk integration.

En vision för Europa

För Spaak var bindande fördragsförpliktelser det mest effektiva sättet att garantera fred och stabilitet. Han lyckades nå dessa mål som ordförande för det första FN-mötet 1946 och som Natos generalsekreterare (1957–1961). Spaak spelade en ledande roll vid utformningen av Romfördraget. Vid Messinakonferensen 1955 utsåg de sex deltagande länderna honom till ordförande för den arbetsgrupp som utarbetade fördraget.

Paul-Henri Spaak talar i Strasbourg den 11 december 1951.

Publikationer

Läs mer om Paul-Henri Spaaks liv, arbete och bidrag till EU-projektet.