Skip to main content

EU:s pionjärer

Från motståndsmän och förintelseöverlevare till politiker och till och med en filmstjärna – de visionära ledare som beskrivs här inspirerade det EU vi har i dag.

Många av dem arbetade för att fasorna under de två världskrigen inte skulle upprepas igen och för att främja fred och solidaritet. De kämpade för de grundläggande värden som EU bygger på:

  • Frihet, demokrati och jämlikhet
  • Respekt för människors värde, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen
  • Solidaritet och skydd för alla

Pionjärerna bidrog till att utveckla de system som ledde till ekonomisk stabilitet och euron och lyfte fram Europas rika kulturhistoria och språkliga mångfald. Här får du veta mer om deras bidrag till dagens moderna EU, där det råder fred och stabilitet tack vare deras mod och engagemang.

Alcide De Gasperi

Alcide De Gasperi

Läs om Alcide De Gasperi, den italienske premiärministern som medlade mellan Tyskland och Frankrike som ett led i att ena Europa efter kriget.

Altiero Spinelli

Altiero Spinelli

Läs om Altiero Spinelli, den italienske politikern som grundade federaliströrelsen och stödde arbetet med en europeisk konstitution.

Anna Lindh

Anna Lindh

Läs om Anna Lindh, den svenska utrikesministern och människorättskämpen som stödde EU-samarbetet.

Helmut Kohl and François Mitterrand holding hands

Helmut Kohl och François Mitterrand

Läs om Tysklands förbundskansler Helmut Kohl och Frankrikes president François Mitterrand, som arbetade för de båda ländernas försoning efter kriget.

Jean Monnet

Jean Monnet

Läs om Jean Monnet, den franske politiker som tillsammans med Robert Schuman anses vara arkitekten bakom det europeiska integrationsprojektet.

Johan Willem Beyen

Johan Willem Beyen

Läs om Johan Willem Beyen, den nederländske bankmannen, företagaren och politikern som utformade planen för en europeisk gemensam marknad och tullunion.

Joseph Bech

Joseph Bech

Läs om Joseph Bech, Luxemburgs tidigare utrikesminister som bidrog till att skapa Beneluxländernas tullunion och förespråkade ett fördjupat europeiskt samarbete.

Konrad Adenauer

Konrad Adenauer

Läs om Konrad Adenauer, den tyske förbundskanslern som främjade europeiskt samarbete och var med och skapade Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Louise Weiss

Louise Weiss

Läs om Louise Weiss, den franska journalisten och europeiska politikern som blev en förkämpe för europeiska värderingar och kvinnors rättigheter.

Marga Klompé

Marga Klompé

Läs om Marga Klompé, den nederländska politikern, forskaren och människorättskämpen som arbetade för att skapa den inre marknaden.

Melina Mercouri

Melina Mercouri

Läs om Melina Mercouri, en grekisk skådespelare och politiker som arbetade för kulturellt samarbete i Europa.

Nicole Fontaine

Nicole Fontaine

Läs om Nicole Fontaine, den franska politikern och talmannen i Europaparlamentet som kämpade för ungas utbildning och ett EU för medborgarna.

Nilde Iotti

Nilde Iotti

Läs om Nilde Iotti, den italienska politikern som kämpade för kvinnors rättigheter, allmän rösträtt och direkta val till Europaparlamentet.

Paul-Henri Spaak

Paul-Henri Spaak

Läs om Paul-Henri Spaak, den belgiske statsmannen som bidrog till att bilda Benelux, tullunionen som inspirerade till ytterligare europeisk samverkan.

Robert Schuman

Robert Schuman

Läs om Robert Schuman, den politiker som tillsammans med Jean Monnet anses vara arkitekten bakom det europeiska integrationsprojektet.

Sicco Mansholt

Sicco Mansholt

Läs om Sicco Mansholt, den nederländske lantbrukaren, motståndskämpen och politikern som inspirerade till EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Simone Veil

Simone Veil

Läs om Simone Veil, överlevande från förintelsen, politiker och Europaparlamentets första kvinnliga talman.

Ursula Hirschmann

Ursula Hirschmann

Läs om Ursula Hirschmann, en antifascist och feminist som var med och bildade den europeiska federaliströrelsen.

Walter Hallstein

Walter Hallstein

Läs om Walter Hallstein, diplomaten och EU-kommissionens första ordförande som arbetade för att skapa en europeisk ekonomisk gemenskap.

Winston Churchill

Winston Churchill

Läs om Sir Winston Churchill, den brittiske arméofficeren, krigsreportern och premiärministern som efterlyste ett Europas förenta stater.