Skip to main content

EU:s pionjärer

Från motståndsmän och förintelseöverlevare till politiker och till och med en filmstjärna – de visionära ledare som beskrivs här inspirerade det EU vi har i dag.

Många av dem arbetade för att fasorna under de två världskrigen inte skulle upprepas igen och för att främja fred och solidaritet. De kämpade för de grundläggande värden som EU bygger på:

  • Frihet, demokrati och jämlikhet
  • Respekt för människors värde, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen
  • Solidaritet och skydd för alla

Pionjärerna bidrog till att utveckla de system som ledde till ekonomisk stabilitet och euron och lyfte fram Europas rika kulturhistoria och språkliga mångfald. Här får du veta mer om deras bidrag till dagens moderna EU, där det råder fred och stabilitet tack vare deras mod och engagemang.

Läs om Alcide De Gasperi, den italienske premiärministern som medlade mellan Tyskland och Frankrike som ett led i att ena Europa efter kriget.

Läs om Altiero Spinelli, den italienske politikern som grundade federaliströrelsen och stödde arbetet med en europeisk konstitution.

Läs om Anna Lindh, den svenska utrikesministern och människorättskämpen som stödde EU-samarbetet.

Läs om Tysklands förbundskansler Helmut Kohl och Frankrikes president François Mitterrand, som arbetade för de båda ländernas försoning efter kriget.

Läs om Jean Monnet, den franske politiker som tillsammans med Robert Schuman anses vara arkitekten bakom det europeiska integrationsprojektet.

Läs om Johan Willem Beyen, den nederländske bankmannen, företagaren och politikern som utformade planen för en europeisk gemensam marknad och tullunion.

Läs om Joseph Bech, Luxemburgs tidigare utrikesminister som bidrog till att skapa Beneluxländernas tullunion och förespråkade ett fördjupat europeiskt samarbete.

Läs om Konrad Adenauer, den tyske förbundskanslern som främjade europeiskt samarbete och var med och skapade Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Läs om Louise Weiss, den franska journalisten och europeiska politikern som blev en förkämpe för europeiska värderingar och kvinnors rättigheter.

Läs om Marga Klompé, den nederländska politikern, forskaren och människorättskämpen som arbetade för att skapa den inre marknaden.

Läs om Melina Mercouri, en grekisk skådespelare och politiker som arbetade för kulturellt samarbete i Europa.

Läs om Nicole Fontaine, den franska politikern och talmannen i Europaparlamentet som kämpade för ungas utbildning och ett EU för medborgarna.

Läs om Nilde Iotti, den italienska politikern som kämpade för kvinnors rättigheter, allmän rösträtt och direkta val till Europaparlamentet.

Läs om Paul-Henri Spaak, den belgiske statsmannen som bidrog till att bilda Benelux, tullunionen som inspirerade till ytterligare europeisk samverkan.

Läs om Robert Schuman, den politiker som tillsammans med Jean Monnet anses vara arkitekten bakom det europeiska integrationsprojektet.

Läs om Sicco Mansholt, den nederländske lantbrukaren, motståndskämpen och politikern som inspirerade till EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Läs om Simone Veil, överlevande från förintelsen, politiker och Europaparlamentets första kvinnliga talman.

Läs om Ursula Hirschmann, en antifascist och feminist som var med och bildade den europeiska federaliströrelsen.

Läs om Walter Hallstein, diplomaten och EU-kommissionens första ordförande som arbetade för att skapa en europeisk ekonomisk gemenskap.

Läs om Sir Winston Churchill, den brittiske arméofficeren, krigsreportern och premiärministern som efterlyste ett Europas förenta stater.