Gå direkt till innehållet

Joseph Bech – hur ett litet land kan spela en avgörande roll för samarbetet i Europa

Idén om ett enat Europa – som tills nyligen betraktades som utopisk – är i dag på väg att förverkligas.

Joseph Bech

Liv och karriär

Utöver att förhindra ytterligare en förödande konflikt som andra världskriget, såg Joseph Bech bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen som en möjlighet för hans lilla land att hävda sig i det nya Europa. Han ansåg också, precis som många politiker vid den tiden, att nära förbindelser och starka band skulle hindra Europa från att slitas sönder igen.

En vision för Europa

I juni 1955 var Joseph Bech ordförande för Messinakonferensen, som senare ledde fram till Romfördraget. I och med fördraget bildades Europeiska ekonomiska gemenskapen, föregångaren till dagens EU. Startskottet för konferensen var en promemoria från de tre Beneluxländerna där Bech var Luxemburgs företrädare.

Joseph Bech talar i Strasbourg 1968.

Publikationer

Läs mer om Joseph Bechs liv, arbete och bidrag till EU-projektet.