Skip to main content

Joseph Bech: vidna vloga majhne države v evropskem povezovanju

Čudovita zamisel o združeni Evropi, ki je tedaj še veljala za utopično, se danes dejansko uresničuje.

Joseph Bech

Življenje in zgodovinsko ozadje

Bech je z ustanovitvijo Evropske skupnosti za premog in jeklo želel preprečiti nov uničujoč konflikt, kot je bila druga svetovna vojna, hkrati pa je v tem videl tudi priložnost za svojo majhno državo, da pustila pečat v novi Evropi. Podobno kot številni tedanji politiki je bil tudi sam prepričan, da bodo tesni odnosi in zavezujoče vezi Evropo varovali pred ponovnim razpadom.

Vizija za Evropo

Joseph Bech je  junija 1955 predsedoval konferenci v Messini, ki je privedla k sprejetju Rimske pogodbe, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost, predhodnica današnje Evropske unije. Ta konferenca je bila osredotočena na memorandum, ki so ga predložile tri države Beneluksa, vključno z Bechom kot predstavnikom Luksemburga.

Govor Josepha Becha v Strasbourgu leta 1968

Publikacije

Več o življenju, delu in prispevku Josepha Becha k evropskemu projektu