Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Joseph Bech: ról ríthábhachtach ag tír bheag i lánpháirtiú na hEorpa

Go dtí le gairid, measadh gur smaoineamh Útóipeach é coincheap uaillmhianach na hEorpa aontaithe, ach sa lá atá inniu ann tá an coincheap sin fíoraithe agus faoi bhláth.

Joseph Bech

Saol agus beatha

Cé is moite de chosc a chur ar choinbhleacht thubaisteach ar nós an Dara Cogadh Domhanda, chonacthas do Bech gur dheis é bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach dá thír bheag a rian féin a fhágáil ar Eoraip nua. Chreid sé freisin, faoi mar a chreid go leor polaiteoirí san am, go gcoimeádfadh dlúthchaidrimh agus naisc cheangailteacha an Eoraip ó í féin a réabadh as a chéile arís.

Fís don Eoraip

Mí an Mheithimh 1955 rinne Joseph Bech cathaoirleacht ar Chomhdháil Messina, as a dtáinig Conradh na Róimhe lenar bunaíodh Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, an eagraíocht a bhí ann roimh an Aontas Eorpach. Díríodh ag an gComhdháil sin ar mheabhrán a thíolaic trí thír Benelux agus bhí Bech i láthair ann mar ionadaí Lucsamburg.

Joseph Bech ag labhairt dó in Strasbourg in 1968

Foilseacháin

Tuilleadh eolais faoi shaol agus obair Joseph Bech agus an méid a chuir sé le tionscadal na hEorpa