Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Joseph Bech: ako môže malá krajina zohrávať kľúčovú úlohu v európskej integrácii

Veľkolepá myšlienka zjednotenej Európy, ktorá sa v poslednom čase opäť považuje za utópiu, opustila ríšu snov a stala sa skutočnosťou.

Joseph Bech

Život v plynutí času

Bech vnímal vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele nielen ako možnosť predísť ďalšiemu zničujúcemu konfliktu, akým bola druhá svetová vojna, ale aj ako príležitosť pre svoju malú krajinu zanechať stopu v novej Európe. Rovnako ako mnohí politici v tom čase, aj on veril, že úzke vzťahy a záväzky zabránia tomu, aby sa Európa opäť rozpadla.

Vízia pre Európu

V júni 1955 Joseph Bech predsedal konferencii v Messine vedúcej k uzatvoreniu Rímskej zmluvy, ktorou sa založilo Európske hospodárske spoločenstvo, predchodca dnešnej Európskej únie. Táto konferencia sa zamerala na memorandum, ktoré predložili tri krajiny Beneluxu vrátane Luxemburska, ktoré zastupoval Bech.

Vystúpenie Joseph Becha v Štrasburgu v roku 1968

Publikácie

Viac o živote a práci Josepha Becha a o jeho príspevku k európskemu projektu