Skip to main content

Joseph Bech: ka väike riik võib mängida Euroopa lõimumises tähtsat osa

Oleme hakanud ühendatud Euroopa suurt ideed, mida veel hiljuti peeti utopistlikuks fantaasiaks, lõpuks päriselt ellu viima.

Joseph Bech

Elu ja tegevus

Soovides ära hoida järjekordset II maailmasõja sarnast laastavat konflikti, nägi Bech Euroopa Söe- ja Teraseühenduse loomises ühtlasi oma väikese riigi võimalust mõjutada uue Euroopa sündi. Nagu paljud teised tolle ajal poliitikud uskus ka tema, et tihedad suhted ja vastastikused sidemed hoiavad Euroopat uuesti lõhenemast.

Euroopa visioon

1955. aasta juunis juhatas Joseph Bech Messina konverentsi, mille tulemusena sõlmiti Rooma leping, millega moodustati tänase Euroopa Liidu eelkäija Euroopa Majandusühendus. Konverentsil arutati memorandumit, mille olid esitanud kolme Beneluxi riigi esindajad, teiste seas Luksemburgi esindajana Joseph Bech.

Joseph Bech räägib Strasbourgis 1968. aastal

Väljaanded

Lähemalt Joseph Bechi elust, tööst ja tema panusest Euroopa projekti