Skip to main content

Joseph Bech: hoe een klein land een cruciale rol in de Europese integratie kan spelen

De grote gedachte van een verenigd Europa — kort daarvoor nog utopisch genoemd — was niet langer een louter streven, maar het ging naar de fase van de praktische verwezenlijking.

Joseph Bech

Bech en zijn tijd

Bech zag de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal niet alleen als een manier een nieuw vreselijk conflict zoals de Tweede Wereldoorlog te voorkomen, maar ook als een gelegenheid voor zijn kleine land om zijn stempel te drukken op een nieuw Europa. Hij was er ook van overtuigd, zoals veel politici destijds, dat nauwe betrekkingen en sterkere banden ervoor zouden zorgen dat Europa zich niet opnieuw zou laten verscheuren.

Een visie voor Europa

In juni 1955 was Joseph Bech voorzitter van de Conferentie van Messina, die leidde tot het Verdrag van Rome waarmee de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de huidige Europese Unie, tot stand kwam. Op deze conferentie stond een memorandum centraal dat de drie Benelux-landen hadden ingediend, waarbij Bech optrad als vertegenwoordiger van Luxemburg.

Joseph Bech tijdens een rede in Straatsburg in 1968

Publicaties

Meer over leven en werk van Joseph Bech en over zijn bijdrage aan het Europees project.