Direct naar de inhoud

Verzetsstrijders, overlevenden van de Holocaust maar ook politici en zelfs een filmster: dat zijn de visionaire leiders die hier worden beschreven. Zij waren de grondleggers van het Europa van nu.

Velen van hen hebben zich ingezet om een einde te maken aan de verschrikkingen van twee wereldoorlogen en om vrede en solidariteit te bevorderen. Zij waren voorvechters van de fundamentele waarden waarop de EU is gegrondvest:

  • vrijheid, democratie en gelijkheid
  • respect voor de menselijke waardigheid, de mensenrechten en de rechtsstaat
  • solidariteit en bescherming voor iedereen

Zij hielpen om de systemen te ontwikkelen die tot economische stabiliteit en de euro hebben geleid en gingen prat op de rijke culturele geschiedenis en de taalverscheidenheid van Europa. In dit deel worden hun bijdragen aan het Europa van nu besproken. Dankzij hun moed en inzet is Europa vandaag de dag een regio van vrede en stabiliteit.

Alcide De Gasperi

Kom meer te weten over Alcide De Gasperi, de Italiaanse premier die bemiddelde tussen Duitsland en Frankrijk in het kader van de naoorlogse Europese integratie

Altiero Spinelli

Lees meer over Altiero Spinelli, de Italiaanse politicus die de Federalistische Beweging oprichtte en de opstelling van een Europese grondwet ondersteunde

Anna Lindh

Lees meer over Anna Lindh, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken die zich inzette voor de mensenrechten en de Europese integratie

Helmut Kohl and François Mitterrand holding hands

Lees meer over de Duitse bondskanselier Helmut Kohl en de Franse president François Mitterrand, de gangmakers van de naoorlogse verzoening tussen beider landen

Jean Monnet

Lees meer over Jean Monnet, de Franse politicus die samen met Robert Schuman de architect van het Europese integratieproject mag worden genoemd.

Johan Willem Beyen

Lees meer over Johan Willem Beyen, de Nederlandse bankier, zakenman en politicus die een plan opstelde voor een Europese gemeenschappelijke markt en douane-unie.

Joseph Bech

Lees meer over Joseph Bech, die als Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken meebouwde aan de douane-unie van de Benelux en de Europese eenwording stimuleerde.

Konrad Adenauer

Lees meer over Konrad Adenauer, de Duitse bondskanselier die streefde naar meer Europese samenwerking en aan de wieg stond van de Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Louise Weiss

Lees meer over Louise Weiss, de Franse journaliste en Europese politica die een voorvechtster is geworden van Europese waarden en vrouwenrechten

Marga Klompé

Kom meer te weten over Marga Klompé, de Nederlandse politicus, wetenschapper en pleitbezorger van de mensenrechten die zich heeft hardgemaakt voor de interne markt.

Melina Mercouri

Lees meer over Melina Mercouri, de Griekse actrice die zich als politica inzette voor meer culturele samenwerking in heel Europa.

Nicole Fontaine

Kom meer te weten over Nicole Fontaine, de Franse politicus en voorzitter van het Europees Parlement die campagne voerde voor jongerenonderwijs en een Europa van de burgers

Nilde Iotti

Kom meer te weten over Nilde Iotti, de Italiaanse staatsvrouw die voor vrouwenrechten, algemeen stemrecht en rechtstreekse Europese verkiezingen heeft gestreden.

Paul-Henri Spaak

Kom meer te weten over Paul-Henri Spaak, de Belgische staatsman die heeft bijgedragen tot de oprichting van de Benelux-douane-unie die de verdere Europese integratie inspireerde.

Robert Schuman

Lees meer over Robert Schuman, de politicus die samen met Jean Monnet als architect van het Europese integratieproject wordt beschouwd.

Sicco Mansholt

Kom meer te weten over Sicco Mansholt, de Nederlandse boer, verzetsstrijder, politicus en geestelijk vader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Simone Veil

Kom meer te weten over Simone Veil, overlevende van de Holocaust, politica en eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement

Ursula Hirschmann

Lees meer over de antifascistische en feministische activiste Ursula Hirschmann, die de Europese Federalistische Beweging mede heeft opgericht.

Walter Hallstein

Kom meer te weten over Walter Hallstein, diplomaat en eerste voorzitter van de Europese Commissie, die streefde naar de oprichting van een Europese Economische Gemeenschap

Winston Churchill

Lees meer over Winston Churchill, voormalig legerofficier, oorlogscorrespondent en premier van Groot-Brittannië die opriep tot de vorming van de "Verenigde Staten van Europa".