Skip to main content

Helmut Kohl en François Mitterrand: grote verzoeners

Helmut Kohl and François Mitterrand holding hands
President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984
AP/European Union

Helmut Kohl was de tweede van de slechts drie personen ooit die het ereburgerschap van Europa van de Europese Raad hebben gekregen vanwege hun buitengewone verdienste voor de Europese integratie en samenwerking.

Als president steunde Mitterrand de uitbreiding van de EU, door Spanje en Portugal aan te moedigen tot de EU toe te treden. Hij geloofde ook in een sterker geïntegreerde EU en maakte zich hard voor de Europese Akte, waarmee in 1986 de juridische grondslag voor de Europese interne markt werd gelegd.

Zes jaar later bereikten Kohl en Mitterrand hun doel met de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, waardoor hun droom van een naadloze transnationale markt werkelijkheid werd.

Foto: President Mitterrand en bondskanselier Kohl hand in hand voor de rouwkransen bij het ossuarium van Douaumont, Verdun, in 1984.

De hereniging van Duitsland en de Europese eenwording zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Helmut Kohl

Frankrijk is ons vaderland, Europa is onze toekomst.

François Mitterrand

Kohl, Mitterrand en hun tijd

Kohl was 16 jaar lang bondskanselier, de langste ambtstermijn ooit van een Duitse leider in de twintigste eeuw. En Mitterrand was 14 jaar lang president van Frankrijk, het langste presidentschap in de Franse geschiedenis. Mitterrand en Kohl zijn respectievelijk in 1996 en 2017 overleden, nadat zij zich tientallen jaren verdienstelijk hadden gemaakt voor hun eigen land en voor Europa.

President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.
President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.

President Mitterrand en bondskanselier Kohl hand in hand voor het ossuarium van Douaumont, Verdun, in 1984

Een visie voor Europa

Kohl en Mitterrand zetten zich onvermoeibaar in voor de naoorlogse betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland en voor Europese integratie in het belang van de vrede tussen hun naties. Het iconische en aangrijpende beeld van de twee staatslieden die bij de plechtigheid van 22 september 1984 ter nagedachtenis aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, zeventig jaar daarvoor hand in hand naast elkaar staan, haalde wereldwijd de voorpagina’s. Het gaf ook aan hoe ver Frankrijk, Duitsland en Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog al waren gekomen.

Als blijk van erkenning voor hun levenslange inzet voor de verzoening tussen Frankrijk en Duitsland kregen Kohl en Mitterrand in 1988 de Karelsprijs, die wordt toegekend aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Europese eenwording.

Publicaties

Meer over het leven, het werk en de bijdrage aan het Europese project van Kohl en Mitterrand