Skip to main content

Helmut Kohl a François Mitterrand: přední představitelé procesu usmíření

Sjednocení Německa a evropský integrační proces jsou dvě strany téže mince.

Helmut Kohl

Francie je naše vlast, Evropa je naše budoucnost.

François Mitterrand

Život a doba

Kohl byl kancléřem po dobu 16 let. Ve 20. století nikdo ve vedení Německa nestál tak dlouho jako on. Podobně Mitterrand zastával funkci francouzského prezidenta celkem 14 let, tedy rovněž nejdéle v dějinách Francie. Mitterrand zemřel v roce 1996 a Kohl v roce 2017, a to po desetiletích služby pro svou zemi a Evropu.

President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.
President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.

Během ceremoniálu konaného v roce 1984 stojí prezident Mitterrand a kancléř Kohl ruku v ruce před památníkem padlých u Douaumontské kostnice ve Verdunu.

Vize pro Evropu

Kohl i Mitterrand velmi usilovali o upevnění poválečných vztahů mezi Francií a Německem a zdůrazňovali, že pro evropskou integraci je důležité, aby mezi jejich národy panoval mír. Fotografie z ceremoniálu konaného 22. září 1984 u příležitosti 70. výročí začátku první světové války, kde stojí oba státníci ruku v ruce před památníkem padlých vojáků, obletěla svět a stala se dojemným symbolem dlouholeté mírové spolupráce těchto národů. Symbolem obrovského pokroku, kterého Francie, Německo a vůbec celá Evropa dosáhly od konce druhé světové války.

V roce 1988 získali oba státníci za své celoživotní zásluhy o zlepšení francouzsko-německých vztahů cenu Karla Velikého, která je udílena za přínos ke sjednocování Evropy.

Publikace

Více informací o životě a práci Helmuta Kohla a Françoise Mitterranda a jejich podílu na evropské integraci.