Skip to main content

Helmut Kohl och François Mitterrand – försoningens ledare

Tysklands och Europas enande är två sidor av samma mynt.

Helmut Kohl

Frankrike är vårt moderland, Europa är vår framtid.

François Mitterrand

Liv och karriär

Helmut Kohl var förbundskansler i 16 år och är därmed den som suttit längst på den posten under hela 1900-talet. François Mitterrand var Frankrikes president i 14 år vilket är det hittills längsta presidentskapet i Frankrikes historia. Mitterrand och Kohl avled 1996 respektive 2017, efter att under årtionden ha tjänat sina hemländer och Europa.

President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.
President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.

President Mitterrand och förbundskansler Kohl står hand i hand framför minneskransarna vid Douaumont-ossariet i Verdun 1984.

En vision för Europa

Kohl och Mitterrand arbetade hårt för att stärka relationerna mellan Frankrike och Tyskland under efterkrigstiden och underströk vikten av fred mellan länderna för att kunna samarbeta i Europa. Bilden på de båda ledarna hand i hand vid en ceremoni den 22 september 1984 med anledning av 70-årsdagen av första världskrigets inledning är ikonisk och rörande och publicerades i tidningar över hela världen. Den visade hur långt Frankrike, Tyskland och Europa hade nått sedan de båda världskrigen.

År 1988 fick Helmut Kohl och François Mitterrand Karlspriset för sitt livslånga arbete för de fransk-tyska relationerna. Priset delas ut till framstående personer som har bidragit till ett enat Europa.

Publikationer

Läs mer om Helmut Kohls och François Mitterrands liv, arbete och bidrag till EU-projektet.