Prejsť na hlavný obsah

Helmut Kohl a François Mitterrand: vedúce osobnosti zmierenia

Nemecká jednota a zjednotenie Európy sú dve strany tej istej mince.

Helmut Kohl

Francúzsko je našou vlasťou, Európa je našou budúcnosťou.

François Mitterrand

Život v plynutí času

Kohl pôsobil vo funkcii kancelára 16 rokov, čo bolo najdlhšie funkčné obdobie lídra Nemecka v 20. storočí. Podobne Mitterrand zastával funkciu prezidenta Francúzska 14 rokov, čo je najdlhšie v celej histórii Francúzska. Mitterand zomrel v roku 1996 a Kohl v roku 2017 – obaja po desaťročiach služby svojim krajinám a EÚ.

President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.
President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.

Prezident Mitterrand a kancelár Kohl v roku 1984 ruka v ruke pred pamätníkom padlých pri Douaumontskej kostnici vo Verdune.

Vízia pre Európu

Kohl a Mitterrand tvrdo pracovali na upevnení povojnových vzťahov medzi Francúzskom a Nemeckom a zdôrazňovali význam mieru medzi svojimi národmi v záujme európskej integrácie. Nezabudnuteľná a dojemná fotografia dvoch lídrov držiacich sa za ruky na ceremónii, ktorá sa konala 22. septembra 1984 pri príležitosti 70. výročia začiatku prvej svetovej vojny, obletela svet. Stala sa symbolom obrovského pokroku, ktorý Francúzsko, Nemecko aj celá Európa dosiahli od konca druhej svetovej vojny.

Ako uznanie za ich celoživotnú prácu v oblasti francúzsko-nemeckých vzťahov im bola v roku 1988 udelená Cena Karola Veľkého, ktorá sa udeľuje za prínos k zjednocovaniu Európy.

Publikácie

Ďalšie informácie o živote a práci Kohla a Mitterranda a o ich príspevku k európskemu projektu