Skip to main content

Helmut Kohl i François Mitterrand: orędownicy pojednania

Zjednoczenie Niemiec i zjednoczenie Europy to dwie strony tego samego medalu.

Helmut Kohl

Francja jest naszym krajem, ale naszą przyszłością Europa.

François Mitterrand

Biografia na tle czasów

Kohl był najdłużej urzędującym niemieckim kanclerzem XX wieku – pełnił tę funkcję przez 16 lat. Podobnie Mitterrand był prezydentem Francji przez 14 lat – najdłużej w historii Francji. Mitterand zmarł w 1996 r., Kohl w 2017 r. Obaj przez dziesiątki lat służyli swoim ojczyznom i Europie.

President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.
President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.

Prezydent Mitterrand i kanclerz Kohl trzymają się za ręce przed wieńcami przy kostnicy w Douaumont, niedaleko Verdun (1984 r.)

Wizja Europy

Kohl i Mitterrand ciężko pracowali, by po wojnie odbudować stosunki francusko-niemieckie, i obaj podkreślali znaczenie pokoju między tymi narodami dla integracji europejskiej. Słynna fotografia trzymających się za ręce Kohla i Mitterranda, zrobiona 22 września 1984 r. na ceremonii z okazji 70. rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej, trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie i przeszła do historii. Stała się symbolem postępów poczynionych przez Francję, Niemcy i Europę od zakończenia drugiej wojny światowej.

W 1988 r. za wieloletnią pracę na rzecz stosunków francusko-niemieckich Kohl i Mitterrand otrzymali Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego, przyznawaną za działania na rzecz zjednoczenia Europy.

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Kohla i Mitterranda oraz ich wkładu w projekt integracji europejskiej