Skip to main content

Helmut Kohl ja François Mitterrand: lepitavad liidrid

Saksamaa ühtsus ja Euroopa ühendamine on sama medali kaks külge.

Helmut Kohl

Prantsusmaa on meie isamaa, Euroopa meie tulevik.

François Mitterrand

Elu ja tegevus

Kohl oli kantsleri ametis 16 aastat ja seega oli ta Saksamaal 20. sajandil kõige kauem ametis püsinud riigijuht. Ka Mitterrand oli oma 14 valitsusaastaga kõige kauem ametis olnud president Prantsusmaa ajaloos. Mitterrand ja Kohl surid vastavalt 1996. ja 2017. aastal pärast aastakümnete pikkust teenistust oma riikide ja ELi hüvanguks.

President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.
President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand in hand in front of a memorial wreath at the Douaumont Ossuary, Verdun in 1984.

President Mitterrand ja kantsler Kohl 1984. aastal käsikäes Verdunis, Douaumont’ memoriaali juures asuva mälestuspärja ees

Euroopa visioon

Kohl ja Mitterrand pingutasid kõvasti, et parandada Prantsusmaa ja Saksamaa sõjajärgseid suhteid, ning toonitasid, et Euroopa ühendamiseks peab nende kahe riigi vahel valitsema rahu. Rahvusvahelistes uudistes esiplaanile tõusnud foto sellest, kuidas kaks liidrit hoiavad esimese maailmasõja alguse 70. aastapäeva tähistamise tseremoonial 22. septembril 1984 käest kinni, on sümboolne ja südantliigutav. See näitab, milliseid edusamme on Prantsusmaa, Saksamaa ja Euroopa pärast kahte maailmasõda teinud.

Et tunnustada nende elutööd Prantsusmaa ja Saksamaa suhete edendamisel, omistati neile 1988. aastal Karl Suure auhind, mida antakse Euroopa ühendamise edendamise eest.

Väljaanded

Lähemalt Kohli ja Mitterrand’i elust, tööst ja nende panusest Euroopa projekti