Přejít na hlavní obsah

Průkopníci evropského projektu

Za vznikem Evropy, jak ji známe dnes, stojí účastníci odboje, lidé, kteří přežili holocaust, politici, a dokonce filmové hvězdy či vizionářští vůdci popsaní v této brožuře.

Mnozí z nich usilovali o to, aby se nikdy neopakovaly hrůzy dvou světových válek, zasazovali se o mír a podporovali solidaritu. Byli zastánci základních hodnot, na nichž je EU založena:

  • svobody, demokracie a rovnosti
  • respektování lidské důstojnosti, lidských práv a právního státu
  • solidarity a ochrany pro všechny

Přispěli k zavedení systémů, které přinesly hospodářskou stabilitu a euro, a prosazovali bohatost kultury a jazykovou rozmanitost Evropy. Tento oddíl oslavuje jejich přínos pro moderní Evropu. Právě díky jejich odvaze a odhodlání je totiž moderní Evropa regionem míru a stability.

Alcide De Gasperi

Seznamte se s Alcidem De Gasperim, italským premiérem, který zprostředkoval urovnání vztahů mezi Německem a Francií v rámci poválečné evropské integrace

Altiero Spinelli

Seznamte se s italským politikem Altierem Spinellim, který založil federalistické hnutí a podpořil vypracování evropské ústavy

Anna Lindh

Přečtěte si příběh Anny Lindhové, švédské ministryně zahraničních věcí a obhájkyně lidských práv, která podporovala proces evropské integrace

Helmut Kohl and François Mitterrand holding hands

Seznamte se s německým kancléřem Helmutem Kohlem a francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem, kteří vedli poválečné usmíření mezi svými zeměmi

Jean Monnet

Seznamte se s francouzským politikem Jeanem Monnetem, který je spolu s Robertem Schumanem považován za architekta projektu evropské integrace.

Johan Willem Beyen

Stručně o Johanu Willemovi Beyenovi, nizozemském bankéři, podnikateli a politikovi, který vypracoval plán na vytvoření společného evropského trhu a celní unie

Joseph Bech

Stručně o lucemburském ministru zahraničních věcí Josephu Bechovi, který pracoval na projektu celní unie Beneluxu a podporoval hlubší evropskou integraci

Konrad Adenauer

Seznamte se s osobností bývalého německého kancléře Konrada Adenauera, který propagoval myšlenku evropské spolupráce a vytvoření Společenství uhlí a oceli.

Louise Weiss

Informace o Louise Weissové, francouzské novinářce a evropské političce, která se stala zastáncem evropských hodnot a práv žen

Marga Klompé

Informace o nizozemské političce, vědkyni a obhájkyni lidských práv Marze Klompéové, která se podílela na vytváření jednotného trhu

Melina Mercouri

Seznamte se s řeckou herečkou a političkou Melinou Mercouriovou, která se zasadila o propagaci kulturní spolupráce napříč Evropou

Nicole Fontaine

Informace o Nicole Fontaineové, francouzské političce a předsedkyni Evropského parlamentu, která vedla kampaň za vzdělávání mládeže a Evropu občanů

Nilde Iotti

Seznamte se s Nilde Iottiovou, italskou političkou, která bojovala za práva žen, všeobecné volební právo a přímé volby do Evropského parlamentu

Paul-Henri Spaak

Seznamte se s osobností Paula-Henriho Spaaka, belgického státníka, který přispěl ke vzniku celní unie Beneluxu, jež byla inspirací pro další evropskou integraci

Robert Schuman

Seznamte se s osobností Roberta Schumana, politika, který je spolu s Jeanem Monnetem považován za architekta projektu evropské integrace.

Sicco Mansholt

Přečtěte si příběh Sicca Mansholta, nizozemského zemědělce, aktivního člena odboje a politika, který se zasloužil o zrod společné zemědělské politiky EU

Simone Veil

Informace o Simone Veilové, která přežila holokaust, po válce působila jako politička a stala se první předsedkyní Evropského parlamentu a první ženou na tomto postu

Ursula Hirschmann

Ursula Hirschmannová bojovala proti fašismu a výrazně se zasadila o práva žen. Jejím významným počinem je založení Evropského federalistického hnutí.

Walter Hallstein

Informace o Walteru Hallsteinovi, diplomatu a prvním předsedovi Evropské komise, který pomohl prosadit vytvoření Evropského hospodářského společenství

Winston Churchill

Poznejte osobnost Sira Winstona Churchilla, britského armádního důstojníka, válečného zpravodaje a předsedy vlády, který vyzval k vytvoření Spojených států evropských