Skip to main content

Marga Klompéová: vědkyně, politička a zastánkyně sociálně znevýhodněných

Život a doba

Klompéová se jako první žena stala členkou Společného shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli – předchůdce dnešního Evropského parlamentu – jehož první zasedání proběhlo v roce 1952.

Své působení ve Společném shromáždění ukončila v roce 1956, kdy se stala členkou nizozemské vlády středolevé koalice, v čele s ministerským předsedou Willemem Dreesem. Stala se tak vůbec první ženou, která v Nizozemsku zastávala pozici ministryně. Jejím resortem byla sociální práce.

Vize pro Evropu

V roce 1955 byla Klompéová jmenována členkou pracovní skupiny, kterou vytvořilo Společné shromáždění a jejímž cílem bylo:

Jedním z jejích největších úspěchů bylo přijetí prvního nizozemského zákona o všeobecné sociální ochraně.

Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives
Marga Klompé during a debate in the Dutch House of Representatives

Marga Klompé během rozpravy v nizozemské poslanecké sněmovně

Publikace

Další informace o životě a díle Margy Klompéové a jejím příspěvku k evropskému projektu